Наставник Предмет рс ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
РадмилаПиповић Српски језик 82           71   71   62 61 81 82   71   61 82 81 62   61 62 81 82   71   61 81 62 82      
Нада Гајић Српски језик 72 52 53 51         52 72 53 51       52 72 53 51       72 53 51 52       51 52   72   53  
Мирјана Догањић Ђурасовић Eнглески језик 52 53 51 72 71 52     62 61 81         53 71 51 72 52     62 61     81 82             82  
ЗорицаРадека Немачки језик     71 52 51 72 53           82 61   62 61 81         53 71 72   51 52   62 82 81        
РенатаБујић  Ликовна култура   81   61 8 82 62   51 51 71 72                       52 52 53 53         5 5      
ЉиљанаДражић Музичка култура         53 51 52     53 72 71 52 51                   81 61   82 62                
НиколаВитић Историја   71 72 82 62 81 61                 51 53   71 72 52                     61 62 82 81  
Нада Ранковић  Географија  51 51                   52 71 72   61 62 82 81             72 71 53   82 61   81 62    
Мирјана Покрајац Жутић  Биологија 53 6 6           82 62 61 81         52 72 53 51 71       82 81 62 61   53 72   71 52 51  
Игор Димитријевић  Физика 61     71 72                     82 81 62 61 71 72                     82 61 81 62  
Мира Богојевић  Хемија   6 82 81   71 72                         82 81                 72 71 5        
Биљана Микић  Математика 71 72 52 53         72 71 52 53 51     72 51 71         71 72 53 51 52     52 53 71   51    
Сања Крџић  Математика 62 82 81 62 61       61 82           81 82     62 61   81 82 62 61       81 62          
ГорданаСтевовић Информатика   6 6   8 6 8 7         53               51   52                     7 7  
МилеСтојчић  ТИО                 81 81 82 82 62 62       52 52 53 53   51 51 71 71 72 72           61 61  
НебојшаГраховац  ТИО                 81 81 82 82 62 62           53 53   51 51 71 71 72 72           61 61  
Драган Марковић Физичко васпитање         52 53 51 72 53 52 51   72 71         62 61 82 71 82             71 51 72   53 52 81
МаркоЗечевић Физичко васпитање 81                     62 61 81 82                     62 61 81                
Маша Смиљанић  Енглески језик   22 23 11 12       31 32           21 42 43 41       32 31 22 23 11 12   42 41 21 43      
НадаДамљановић Шуњеварић Грађанско васпитање     6   8 6 8                                                 5 5 7 7  
ЂурђаСтокић Верска настава   21   42 41 6 8                                             22   31 5 7    
23 43 32