Важи од 02.09.2019.
2019/2020

Распоред часова - нижи разреди

Име и презиме РС Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Јанока Ранковић Ћирић 11 Сј  Ч.учења Еј  АСВ     Сон  Сј  Ч.учења АСВ     Сј  Ч.учења Прој  АСВ     Сј  Ч.учења Лк   АСВ     Сон  Сј  Ч.учења АСВ    
Слађана Ћосић 11 Фв (с) Мат  Еј Ч.учења     Гв Мат  Ч.учења АСВ      Мат Ч.учења Мк АСВ     Мат Ч.учења Фв (с) АСВ     Мат  Ч.учења Фв АСВ    
МаринаЦакић 12 Сј  Ч.учења АСВ Еј     Сј Прој  Ч.учења АСВ     Сј  Ч.учења Сон  АСВ     Сј  Ч.учења АСВ АСВ     Сон  Сј  Лк Ч.учења    
ВукицаЂурашковић 12 Мат Фв (с) Ч.учења Еј      Гв  Мат  Ч.учења АСВ     Мат Мк  Ч.учења АСВ     Мат Фв (с) Ч.учења АСВ     Мат Ч.учења АСВ Фв    
Илонка Маљковић 21 Вер- Гв Сј  Сон   Фв (с) Мат   Сј Мат Лк Лк ЧОС   Еј Сон Фв (с) Мат  Сј   Мат Сј Муз  Фв Доп   Сј Мат Еј Прој  Кр. рад.  
Тања Гаровић-Драгин 22 Еј Мат  Фв (с) Ч.учења      Мат  Ч.учења Мк АСВ     Мат  Фв (с) Ч.учења АСВ     Мат Ч.учења Еј  Фв  ЧОС   Мат  Ч.учења Прој АСВ Кр. рад.  
МајаЧенић 22 Еј Сј Сон Ч.учења     Сј Ч.учења Лк Лк     Сј Ч.учења Сон  АСВ      Сј Ч.учења Еј ЧОС     Вер-Гв Сј Ч.учења АСВ Кр. рад  
Слађана Кувељић 23 Сј Еј  Ч.учења АСВ     Сј  Ч.учења Сон  АСВ     Сј  Ч.учења Лк Лк     Сј  Ч.учења Сон  Еј      Прој  Сј Ч.учења АСВ    
Катарина Дејановић 23 Вер-Гв  Еј Мат Ч.учења     Мат Мк Ч.учења АСВ     Фв (с)  Мат  Ч.учења асв     Мат Фв Ч.учења Еј     Мат Фв с Ч.учења АСВ    
Драгана Голубовић 31 Фв (с) Сј Мат Лк Лк   Еј  Мат Сј  ПиД Доп   Мат Фв (с)  Сј Мк ЧПр   Мат Еј Фв (с)  Сј ЧОС   Мат  Сј Вер- Гв ПиД Ликсекц  
Јасминка Будишин 32 Мат  Фв (с) ПиД Сј ЧОС   Сј Еј Мат Лк Лк   Фв (с) Мат Сј ПиД Доп   Еј Сј Мат Фв (с) ЧПр   Мат Сј Вер- Гв Мк Мат. секц  
Слађана Лилић 41 Мат Сј  ПиД Вер- Гв Фв   Сј  Фв (с) Мат Лк Лк   Сј Мат Мк  Еј Доп   ПиД Мат Сј ЧПр ЧОС   Фв (с) Еј Сј Мат Дод  
Гордана Зазић 42 Сј  Мат  Вер-Гв ПиД Фв   Фв (с) Сј Мат Лк Лк   Мат Еј Сј Мк ЧОС   Сј Мат Пид ЧПр Доп   Еј Мат Фв (с) Сј Дод  
Сандра Рајковић 43 Сј  Мат  ПиД Вер- Гв Доп   Мат Сј Фв (с) Мк Дод Мат.секц Сј Мат  Еј Лк Лк   Мат Сј ПиД ЧПр Фв   Сј Фв (с) Мат Еј ЧОС