РАСПОРЕД ЧАСОВА - ВИШИ РАЗРЕДИ
Важи од 03.09.2019. 2019/2020.
Наставник рс ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
РадмилаПиповић 82           71   71   62 61 81 82   71   61 82 81 62   61 62 81 82   71   61 81 62 82      
Нада Гајић 72 52 53 51         52 72 53 51       52 72 53 51       72 53 51 52       51 52   72   53  
Мирјана Догањић Ђурасовић 52 53 51 72 71 52     62 61 81         53 71 51 72 52     62 61     81 82             82  
ЈадранкаГермонт,     71 52 51 72 53           82 61   62 61 81         53 71 72   51 52   62 82 81        
ЗаменаЗорицаРадека
РенатаБујић   81   61 8 82 62   51 51 71 72                       52 52 53 53         5 5      
ЉиљанаДражић         53 51 52     53 72 71 52 51                   81 61   82 62                
НиколаВитић   71 72 82 62 81 61                 51 53   71 72 52                     61 62 82 81  
Нада Ранковић 51 51                   52 71 72   61 62 82 81             72 71 53   82 61   81 62    
Мирјана Покрајац Жутић 53 6 6           82 62 61 81         52 72 53 51 71       82 81 62 61   53 72   71 52 51  
Игор Димитријевић 61     71 72                     82 81 62 61 71 72                     82 61 81 62  
Мира Богојевић   6 82 81   71 72                         82 81                 72 71 5        
Биљана Микић 71 72 52 53         72 71 52 53 51     72 51 71         71 72 53 51 52     52 53 71   51    
Сања Крџић 62 82 81 62 61       61 82           81 82     62 61   81 82 62 61       81 62          
ГорданаСтевовић   6 6   8 6 8 7         53               51   52                     7 7  
МилеСтојчић                 81 81 82 82 62 62       52 52 53 53   51 51 71 71 72 72           61 61  
НебојшаГраховац                 81 81 82 82 62 62           53 53   51 51 71 71 72 72           61 61  
МирјанаПетровићзамена         52 53 51 72 53 52 51   72 71         62 61 82 71 82             71 51 72   53 52 81
Драган Марковић
МаркоЗечевић 81                     62 61 81 82                     62 61 81                
Маша Смиљанић   22 23 11 12       31 32           21 42 43 41       32 31 22 23       42 41 21 43      
НадаДамљановић Шуњеварић     6   8 6 8                                                 5 5 7 7  
ЂурђаСтокић   21   42 41 6 8                                             22   31 5 7    
23 43 32