Трећи разред

objavljeno u: online ucenje | 0

Трећи разред

 

Датум:

 

понедељак

30.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Множење збира и разлике једноцифреним бројем

 

Веза множења и дељења (обрада)

Уџбеник, 109. страна

Радна свеска, 155-156. страна

Прилог 1 (word документ)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4&t=28s

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО Шта је магнет (обрада)

Уџбеник, 125-127. страна

Радна свеска, 96-97. страна

Прилог 2 (word документ)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину  РТС 2 – Врсте реченица по значењу и облику (утврђивање)

Субјекат и предикат (утврђивање)

Читанка, 107-109. страна

Прилог 2 (word документ)

 

ЧОС ·   Како разговарати са децом о вирусу корона?

Kako-razgovarati-s-decom-o-virusu-korona

 

Прилог 1               Математика

Веза множења и дељења

648 : 8 = 81                   81 · 8 = 648           8 · 81 = 648

Производ количника и делиоца једнак је дељенику.

6 · 120 = 720                 720 : 120 = 6                   720 : 6 = 120

Када делиш производ једним чиниоцем, добићеш други чинилац.

Рад на задацима из Уџбеника, 109. страна;

За домаћи: Радна свеска, 155-156. страна.

 

Прилог 2               Природа и друштво

 

 • Пажљиво прочитати текст из Уџбеника, 125-127. страна;
 • Записати у свеске:

 

Шта је магнет

   Магнети су материјали који имају особину да  привлаче предмете направљене од неких метала (гвожђа или челика). Најчешће су у облику потковице или шипке.

   Магнети могу бити природни (руда магнетит) и вештачки (настају превлачењем гвожђа или челика о магнетит). Сваки магнет има два пола – северни (N) и јужни (S).

   Различити (супротни) магнетни полови се привлаче, а исти одбијају.

                                                     Привлачење магнета       Одбијање магнета

 

   Особина природних магнета да привлаче металне предмете назива се магнетизам. Метални предмети се могу намагнетисати и тако намагнетисани привлаче друге металне предмете.

   Пластика, гума, папир и стакло се не могу намагнетисати.

За домаћи: Радна свеска, 96-97. страна

 

 

 

 

 

Датум:

 

петак

27.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МУЗИЧКА КУЛТУРА (надокнада)  

Ја у улози композитора

Уџбеник, 64 – 65. страна

https://www.youtube.com/watch?v=AB8duAOF-Es

Прилог 1 (word документ)

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Множење збира и разлике једноцифреним бројем

 

Зависност и сталност количника

Пчелица, 31. страна

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину  РТС 2 – „Мачак отишао у хајдуке“, 2. део, Бранко Ћопић

 

„Свитац тражи пријатеље“, Сун Ју Ђин

Читанка, 107-109. страна

Прилог 2 (word документ)

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Шта уместо казни

Прилог 3 (word документ)

МУЗИЧКА КУЛТУРА Настава на даљину  РТС 2 – Химна Републике Србије

Тон ФА

Уџбеник, 60. страна

https://www.youtube.com/watch?v=3ty1AgjQxkw

Прилог 4 (word документ)

 

Прилог 1               Музичка култура

 • Научити песмицу „Трешњица“ певањем по слуху.
 • Користити линк.

https://www.youtube.com/watch?v=AB8duAOF-Es

 • Покушати импровизовати мелодију (певањем по слуху) на некој од понуђених песама („Велика штета“ ; „Сади дрво“ ; „Пао снежак“).

 

Прилог 2               Српски језик

 • Још једном пажљиво прочитати причу.
 • План препричавања:

 

 1. Потрага за пријатељем
 2. Сусрет са скакавцем
 3. Сусрет са мравом
 4. Свитац и даље у потрази

 

 • На основу плана препричавања препричати причу у свесци.

 

Прилог 3               Грађанско васпитање

 • Кроз разговор са родитељима присетити се својих најтежих казни, разлога због којег сте били кажњени, како сте се осећали, шта вас је спречило да урадите оно што су родитељи од вас очекивали…
 • Записати у свеску вашу алтернативу кажњавању, односно, шта би вам више пријало и шта би било ефикасније.

 

Прилог 4               Музичка култура

 • У уџбенику,на 60. страни налази се народна песма „Фалила ми се“.
 • Научити певати песму по слуху. Користити линк:

https://www.youtube.com/watch?v=3ty1AgjQxkw

 

 • У свесци написати наслов и записати то ФА као што смо радили и код тона ДО и РЕ (у уџбенику, поред слике металофона имате запис тона ФА у линијском систему). Испод тога написати:

Тон ФА се пише у првој празнини линијског система.

 

 

Датум:

 

четвртак

26.03.2020.

Одељењa:

3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину  РТС 2 – My body

Reading ( стр. 50 уџбеник)

Keeping fit ( reading and doing)

Homework (Mini project-Things I do to keep fit)

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину  РТС 2 – „Мачак отишао у хајдуке“, 1. део, Бранко Ћопић

„Свитац тражи пријатеље“, Сун Ју Ђин

Читанка, 107-109. страна

Прилог 1 (word документ)

 

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Множење десетица и стотина једноцифреним бројем

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

Радна свеска, 151 – 152. страна

Прилог 2 (word документ)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Игре са децом кроз спорт

https://www.youtube.com/watch?v=hzXGzqg58ko

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Рециклажа

 

Уџбеник, 26 – 27. страна

 

 

Прилог 1               Српски језик

 • Пажљиво прочитати причу.
 • Анализирати по питањима из Читанке (Разговарамо, 109. страна)
 • Записати у свеске:

„Свитац тражи пријатеље“

Сун Ју Ђин

Место догађаја: ливада

Време догађаја: летње вече

Главни ликови: свитац, скакавац, мрав

Особине главних ликова:

 • свитац: усамљен, себичан, незахвалан
 • скакавац: безбрижан
 • мрав: вредан

Порука: Пријатеља не можемо наћи. Пријатељ се стиче дружењем и узајамним помагањем.

Пословица: У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци.

                       Пријатељ се у невољи познаје.

За домаћи: Увежбати изражајно читање текста.

 

Прилог 2       Математика

Сталност количника

60 : 6 = 10

(60 : 3) : (6 : 3) = 20 : 2 = 10

(60 • 3) : (6 • 3) = 180 : 18 = 10

Количник се не мења ако и дељеник и делилац повећамо или смањимо исти број пута.

 • Рад на задацима из Уџбеника, 108. страна.
 • За домаћи: Радна свеска, 153 – 154. страна

 

Прилог 3      Енглески језик

 1. У првом задатку потребно је да ученици прочитају причу на стр. 50 у уџбенику.
 2. У другом задатку ученици треба да прочиатју,а потом и да сами прикажу физичке активности из задатка Keeping fit на стр. 51 у уџбенику.
 3. За домаћи задатак је потребно да ученици напишу краћи састав на тему-Things I do to keep fit ( неке од идеја се налазе у уџбенику на стр. 51)

(Нпр. We can keep fit if we ride a bike, or run…)

 

 

 

Датум:

 

среда

25.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

ПРИРОДА И ДРУШТВО

(надокнада)

Обрада материјала

 

Уџбеник, 122 – 124. страна;

Прилог 1 (word документ)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Игре са децом кроз спорт

https://www.youtube.com/watch?v=hzXGzqg58ko

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Замена места и здруживање чинилаца

 

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

Радна свеска, 151 – 152. страна

Прилог 2 (word документ)

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину  РТС 2 – Богаћење речника (речи које значе нешто умањено, нешто увећано; грађење речи)

 

Гледање дугометражног цртаног филма

Прилог 3 (word документ)

Гледање дугометражног цртаног филма „Мач у камену“

https://www.youtube.com/watch?v=GM1z5aWsvGU&t=3604s

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

Обрада материјала

Радна свеска, 94 – 95. страна

 

 

Прилог 1

 • Пажљиво прочитати текст у уџбенику (122 – 124. страна) и у току читања покушати одговорити на постављена питања.
 • Одгледати презентацију „Обрада материјала“.

Прилог 2

 • Обнављамо како се који број зове у дељењу.

дељеник 200 : 4 = 50 количник

делилац

 • Пример:

16 : 2 = 8

(16 · 2) : 2 = 32 : 2 = 16

Количник се повећа онолико пута колико се пута повећа дељеник.

(16 : 2) : 2 = 8 : 2 = 4

Количник се смањи онолико пута колико се пута смањи дељеник.

 • Пример:

Шта ће се десити с количником ако смањимо делилац?

32 : 4 = 8

32 : (4 : 2) = 32 : 2 = 16, а то је 8 · 2

Количник се повећа онолико пута колико се пута смањи делилац.

Шта ће се десити с количником ако повећамо делилац?

32 : (4 · 2) = 32 : 8 = 4, а то је 8 : 2

Количник се смањи онолико пута колико се пута повећа делилац.

 • За домаћи:

Радна свеска, 151-152. страна

 

Прилог 3

Поступак стварања цртаног филма је дуг и компликован. На таквом филму ради много људи и сваки човек је у том поступку задужен за одређену врсту посла. За један секунд цртаног филма потребно је нацртати 24 цртежа, а један дугометражни цртани филм садржи око 65.000 сличица. Утисак кретања јунака у цртаном филму стиче се брзим смењивањем тих сличица пред нашима очима.

Филм који настаје оживљавањем цртежа зове се цртани филм.

У анимираном филму, поред тога што су оживљени цртежи као у цртаном филму, појављују се и лутке. Оне могу бити направљене и од глине, папира или неког другог материјала. Лутке су у анимираном цртежу такође оживљене и нама се чини да се стварно крећу.

Филм који настаје оживљавањем цртежа и лутки назива се анимирани филм.

Колико дуго могу трајати цртани филмови?

Према томе колико трају, цртани филмови могу бити дугометражни (трају око сат времена, као и играни филмови) или краткометражни – трају око пет до десет минута.

 • Записати у свеске наслов и само ово што је затамњено.

 

 • Погледати дугометражни цртани филм „Мач у камену“.

https://www.youtube.com/watch?v=GM1z5aWsvGU&t=3604s

 

 

 

Датум:

 

уторак

24.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС 2 –

Именице (заједничке, властите; род и број)

 

Речи истог или сличног значења – обрада

 

Граматика, 106-107. страна (word документ)

Радна свеска, 135. страна (1. и 2. задатак)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину  РТС 2 – Welcome to our school

Наставна јединица (мејл):

1.      Revision ( реченице са CAN )

2.      Reading ( текст стр. 49 у уџбенику)

(word документ)

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Дељење бројевима  10 и 100

 

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројемпровера

 

Рад на наставном листићу (word документ)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Ближе – веће, даље – мање

 

Објашњење начина рада (word документ)

Нацртати предео, град, село… (по избору)

https://www.youtube.com/watch?v=twcFW0RyOO8

 

 

 

Прилог 1   (српски језик)

Пажљиво прочитати уводни текст из Граматике 3 (стр. 106.). Уочити и дефинисати појаве.

Пажљиво прочитати остатак текста и усмено одговорити на постављене захтеве.

Записати у свеске:

јак – снажан                                            увек – стално

мир – тишина                                         говорити – причати

јадати се – жалити се                             љубазно – срдачно

 

позна (јесен) – касна                              знатижељан (ученик) – радознао

(живети) раскошно – богато                  бистра (вода) – провидна

срдит (човек) – бесан                               ћутљива (жена) – тиха

 

Речи могу бити различитог облика, а имати исто или слично значење.

 • Описати Драгана са још најмање три придева који имају исто или слично значење са придевима које је употребила Драгана.

 

 • За домаћи: Радна свеска, 135. страна (1. и 2. задатак)

Прилог 2

 1. Подсећамо се глагола CAN кроз потврдну,одричну и упитну реченицу-

I can draw a tree.

I can’t draw a tree.

Can you draw a tree?

1а.  Ваш задатак је да следеће реченице ставите у преостала 2 облика

1.He can play volleyball.

2.She can’t swim.

3.Can they speak English?

 

 1. У задатку бр.2 потребно је прочитати текст на стр.49 у уџбенику, а потом написати шта делфини могу / не могу да раде. То можете урадити и користећи колоне, нпр.

 

Dolphins
Can Can’t

 

 

Прилог 3

ПРОВЕРА ЗНАЊА

(Усмено и писмено дељење троцифреног броја

једноцифреним бројем)

 

 1. Израчунај:

228 : 4                                    994 : 7                                 684 : 3

___ /2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Одговарајуће количнике заокружи истом бојом.

612 : 9                                     49

535 : 5                                     99

609 : 7                                     68

245 : 5                                     107

546 : 6                                     91

495 : 5                                     87

___ /4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Сваког дана овца поједе 8 kg траве. За колико ће дана овца појести 760 kg траве?

________________________________________________.

___ /4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Најмањи број десете стотине умањи производом бројева 94 и 7.

________________________________________________.

___ /4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. За 6 часова воз је прешао 714 km. Колико ће километара воз прећи за 7 часова ако се креће уједначеном брзином?

____________________________________________________

Одговор: ____________________________________________

 

 1. Мики је имао 388 динара и од баке је добио још 452 динара. Сав новац поделио је с братом и сестром тако да свако од њих има једнак број динара. Колико динара има свако од њих?

____________________________________________________

Одговор: ____________________________________________

___ /6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

___ /3

Број бодова 11–14 довољан 2
15–18 добар 3
19–22 врло добар 4
23–25 одличан 5

 

Укупан број освојених бодова:  ___ /25

 

 

Прилог 4

Предмети што су даље од нас изгледају све мањи, а што су ближе нама изгледају већи. Ближи објекти се приказују на дну слике, да су већи и шири. Што су облици даљи, изгледају ситнији, ужи, и приближавају се горњој ивици слике.

Нацртати предео, град, село… по свом избору.

Помоћ преко линка:

https://www.youtube.com/watch?v=twcFW0RyOO8

Нацртане радове послати до петка.

 

 

 

 

 

 

Датум:

 

понедељак

23.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ Како разговарати са дететом о пандемији  (COVID-19)

https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/kako-razgovarati-sa-detetom-o-pandemiji-novog-korona-virusa-covid-19

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину  РТС 2 – Множење бројевима  10 и 100

 

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројемвежбање

 

Рад у Радној свесци, 149-150. страна;

Рад на наставном листићу (word документ)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Вежбе обликовања и игре по избору

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО Нежива природа – систематизација

Рад у Радној свесци, 90-91. страна

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину РТС 2 – Пролећница, Ј. Ј.Змај, писање састава – опис природе

 

Речи умањеног и увећаног значења – вежбање

Рад у Пчелици, 19. страна

 

 

Прилог 1                               МАТЕМАТИКА

Задаци за вежбање

 

 1. 182 поморанџе једнако су распоређене у 4 кутије. Колико поморанџи има у свакој кутији?

____________________________________________________

Одговор: ____________________________________________.

 

 

 1. Израчунај количнике и попуни табелу.
х 556 723 645 665 183 195 648 784
у 4 3 5 7 3 5 9 3
х : у

 

 

 1. У продавницу се сваки дан допрема једнак број кифли. Ако су за 3 дана допремљене 732 кифле, колико се кифли допрема дневно?

Одговор: ____________________________________________ .

 

 

 1. Мима сваки дан чита књигу. Одлучила је да за 4 дана прочита 118 страна, али тако да сваког следећег дана прочита 5 страна више него претходног. Колико је страна прочитала сваког од та 4 дана?

____________________________________________________

____________________________________________________

Одговор: ______________________________________

 

 

 1. Дељеник је производ бројева 78 и 8, а делилац количник бројева 8 и 2.

Израчунај количник.

____________________________________________________

____________________________________________________

 

 1. Израчунај и допуни табелу.

 

Дељеник 4 5 16 37 48 59
Делилац 2 2 2 2 2 2
Количник 2 2 8 18
Остатак 0 1

 

 

 

Датум:

 

субота

21.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

                                                 

                                               ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

МАТЕМАТИКА

 

                                  Настава на даљину – РТС3

 Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем – вежбање

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (216:4;612:4) – обрада

                            Уџбеник, 105-106. страна

                            Радна свеска, 147. страна

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним     бројем (216:4;612:4) – утврђивање

(надокнада)

Радна свеска, 148. страна

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Састав на тлу – увежбавање

 

Игре по слободном избору ученика.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО  

Притисак ваздуха; Загревање и хлађење ваздуха; Гасовито, течно и чврсто; Промене материјала – утврђивање

Уџбеник, 107-117. страна

Дедал и Икар – грчки мит (Прилог 1)

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину – РТС3

Управни говор – обнављање

Изражајно читање обрађених прозних текстова

Читанка

 

Прилог 1

Дедал и Икар – грчки мит

Дедал и његов син Икар били су заробљени на острву

Крит. Из тамнице су побегли тако што су направили

крила од перја слепљеног воском. Када су узлетели,

отац је рекао сину Икару да не лети исувише високо,

близу Сунца, али га он није послушао. Икар је пао у

море и утопио се.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Размисли, па запиши у свеску, зашто је Икар пао у море?

 

 

Датум:

 

петак

20.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

                                            ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3

 Неједначине са сабирањем и одузимањем

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (972:3) – утврђивање

Радна свеска, 146. страна

Пчелица, 50. страна

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину – РТС3

Дневник читања

Исправка првог школског писменог задатка

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА

 

Планирамо акцију заједно

План акције којом решавамо проблем у школи

 

V ЛИТУРГИЈА –

ПРЕОБРАЖЕНИ

СВЕТ

25. час (надокнада) Литургија- молитва за спасење човека

и света

26. час Васкрсење Лазарево

Цртани филм- тајна вечера

https://www.youtube.com/watch?v=Acuqx4B-RA4

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Тон РЕ

Уџбеник, 58. страна

„Ресаво, водо ‘ладна“, народна песма

https://www.youtube.com/watch?v=GcgkL8pzx6A

 

 

Датум:

 

четвртак

19.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

                                                ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Глагол  can/can’t

I can swim,but I can’t ride a horse.

He can play football, but he can’t play tennis.

 

Питања са глаголом can

Can you swim?

Yes,I can. /No,I can’t.

Can he ride a bike?

Yes,he can./ No,he can’t.

 

Listening, песмица на страни 48. у уџбенику.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

„Лед се топи“, Александар Поповић – обрада

Читанка, 105-106. страна

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3

Једначине са сабирањем и одузимањем

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (972:3) – обрада

Запис у свескама и рад на задацима из уџбеника, стр 104.

(word документ)

Радна свеска, 145. страна

https://www.youtube.com/watch?v=5hUM6M6CQuk

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Став о лопатицама – свећа

https://www.youtube.com/watch?v=Z4JOY4yj_Ys

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

Велики неред

Уџбеник, 25. страна

 

 

 

 

Датум:

 

среда

18.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

                                               ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Ја посејах лубенице, народна игра – увежбавање

https://www.youtube.com/watch?v=S_5N8r9vvas

 

МАТЕМАТИКА  

Настава на даљину – РТС3 Сабирање и одузимање троцифрених бројева

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (936:3) – утврђивање

Радна свеска, 143-144. страна

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Настава на даљину – РТС3

Пишемо правилно, други део

 

Речи умањеног и увећаног значења – обнављање

Радна свеска, 128-129. страна;

Рад на припремљеном наставном листићу

(word документ)

ПРИРОДА И ДРУШТВО  

Настава на даљину – РТС3

Здраве навике за здрав живот

 

Промене материјала – обрада

Уџбеник, 115-117. страна

Радна свеска, 88-89. страна

 

 

 

 

 

Прилог 1. СРПСКИ ЈЕЗИК

                      Умањено – увeћано

 

 1. Попуни правилно према моделу

 

именица умањено увећано
облак
трава
столица
свеска
прозор
коњ
комад
коса
глава

 

 1. Постоје и придеви који означавају умањену особину нечега.

сив- _________________________              леп_______________________

жут – жућкаст                                                бео – _____________________

ружан – ружњикав                                        црвена – __________________

 

 1. И неки глаголи означавају радњу која се врши у мањем степену.

радити – радуцкати                                     гристи – ___________________

певати – ______________________           дремати – __________________

прати – _______________________          смејати се – _________________

 

 1. Написати четири реченице користећи умањене или увећане именице, придеве или глаголе из претходних задатака.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 

 

 

 

Датум:

 

Уторак

17.03.2020.

Одељењa: 3-1

3-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3

Пишемо правилно, први део

 

Речи умањеног и увећаног значења – обрада

Граматика, 103, 104. и 105. страна;

Запис у свескама и рад на припремљеном наставном листићу

(word документ)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Спорт

Наставна јединица: Can he play (basketball)?

Уџбеник стр.46 и 47,вежбања 3,4,5

Радна свеска  стр.44 (Написати реченице за сваку слику појединачно Нпр. 1. He can run… )

                                              (надокнада)

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3

Бројеви до 1000

 

Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (936:3) -обрада

Уџбеник -стр. 101.

Запис у свескама и рад на задацима из уџбеника, стр 101.

(word документ)

ЛИКОВНА КУЛТУРА Сеоско двориште – вежбање

Слободним избором технике ученици цртају сеоско двориште.

ЛИКОВНА КУЛТУРА Сеоско двориште – вежбање

Слободним избором технике ученици цртају сеоско двориште.

 

 

 

 

Прилог 1. СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 1. Допуни речи песме Душана Радовића.

Зуб и зубић

Мањи _________________,

него зуб.

Тањи __________________,

него прут.

Нижи _________________,

него стуб.

Ужи __________________,

него прут.

Краћи ________________,

него клин.

Млађи _______________,

него син.

 1. а) Напиши реченицу тако да речи у њој имају увећано значење.

Јунаку нога упаде у рупу.

____________________________________________________________

 

б) Напиши реченицу тако да речи у њој имају умањено значење.

На прозору је стајала саксија, у њој цвет, а поред њега капа.

________________________________________________

 

За домаћи:

Написати:

 • 2 реченице о зоолошком врту, у којима ће се употребити реч умањеног значења;
 • 2 реченице о џину, у којима ће се употребити реч увећаног значења;
 • 2 реченице о баки, у којима ће употребити речи од миља;