Српски језик 61 62 71 81 82

НАСТАВНИК: Радмила Пиповић

Допмаћи задаци

 

 

 

VI-1,VI-2
Разврстати гласове по звучности и сугласнике по месту изговора у песми „Грачаница“,
последња строфа, прва три стиха.

VII-1
Урадити вежбу у радној свесци о реченичним члановима од 99.до 104.стране.

VIII-1,VIII-2
Урадити вежбу у радној свесци о глаголима од 108.до 112.стране.

Задаци послати ученицима 17.3.2020.
Урадити домаћи до 19.3.2020.