Наставник Наставни
предмет
рс ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Радмила Пиповић Српски језик 82 71 71 62 61 81 82 71 61 82 81 62 61 62 81 82 71 61 81 62 82
Нада Гајић Српски језик 72 52 53 51 52 72 53 51 52 72 53 51 72 53 51 52 51 52 72 53
Мирјана Догањић Ђурасовић Eнглески језик 52 53 51 72 71 52 62 61 81 53 71 51 72 52 62 61 81 82 82
ЗорицаРадека Немачки језик 71 52 51 72 53 82 61 62 61 81 53 71 72 51 52 62 82 81
Рената Бујић Ликовна култура 81 61 8 82 62 51 51 71 72 52 52 53 53 5 5
Љиљана Дражић Музичка култура 53 51 52 53 72 71 52 51 81 61 82 62    
Никола Витић Историја 71 72 82 62 81 61   51 53 71 72 52   61 62 82 81
Нада Ранковић Географија 51 51   52 71 72 61 62 82 81   72 71 53 82 61 81 62
Мирјана Покрајац Жутић Биологија 53 6 6 82 62 61 81 52 72 53 51 71 82 81 62 61 53 72 71 52 51
Игор Димитријевић Физика 61 71 72 82 81 62 61 71 72 82 61 81 62
Мира Богојевић Хемија 6 82 81 71 72   82 81   72 71 5
Биљана Микић Математика 71 72 52 53 72 71 52 53 51 72 51 71 71 72 53 51 52 52 53 71 51
Сања Крџић Математика 62 82 81 62 61 61 82 81 82 62 61 81 82 62 61 81 62
Гордана Стевовић Информатика 6 6 8 6 8 7 53 51 52 7 7
Миле Стојчић ТИО 81 81 82 82 62 62 52 52 53 53 51 51 71 71 72 72 61 61
Небојша Граховац ТИО 81 81 82 82 62 62 53 53 51 51 71 71 72 72 61 61
Драган Марковић Физичко васпитање 52 53 51 72 53 52 51 72 71 62 61 82 71 82 71 51 72 53 52 81
Марко Зечевић Физичко васпитање 81 62 61 81 82 62 61 81
Маша Смиљанић Енглески језик 22 23 11 12 31 32 21 42 43 41 32 31 22 23 11 12 42 41 21 43
Нада Дамљановић Шуњеварић Грађанско васпитање 6 8 6 8 5 5 7 7
Ђурђа Стокић Верска настава 21
23
42 4143 6 8 22 31
32
5 7