Акцију Тима за маркетинг ,,Недеља штедње" ученици другог два су радосно прихватили. У веселој школској атмосфери израђивали су штедне књижице у које су у току наредне недеље уписивали своје спроведене активности у породици. Трудили су се да примером делују штедљиво према потрошњи воде и електричне енергије. Наменски и економично су трошили ресурсе, а члановима породице наплаћивали симболичне казне за немаран однос према потрошњи струје и воде. Акција их је обрадовала, едуковала и учинила одговорнијим становницима наше планете.