Музичка култура

objavljeno u: online ucenje | 0
Датум:

 

ПОНЕДЕЉАК

30.03.2020.

Одељењa: 5-1

5-2

5-3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Планиране наставне јединице и активности за пети разред:

Балет Охридска легенда,одломак Грлица

композитор Стеван Христић

Прочитати у уџбенику на страни 119 о композитору Стевану Христићу

и његовом познатом балету Охрицска легенда.

Слушати одломак Грлица,цд3/3

У свеску записати основне податке о слушаном далу:назив дела компо

зитор,карактер,темпо,динамика и које инструменте си препознао.

Радове  немојте још увек слати док вам не пошаљем нова упутства.

 

 

 

Датум:

 

ЧЕТВРТАК

26.3.2020.

Одељењa: 8-1

8-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за осми разред:

Џез музика, Луи Амстронг, Глен Милер, Телониус Монк.

 

Прочитати у уџбенику лекцију од подврстама џеза на странама бр. 93-95 и слушати музичке примере са цд-а 2/29-32.

 

 

 

 

 

 

 

Датум:

 

ЧЕТВРТАК

26.3.2020.

Одељењa: 6-1

6-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за шести разред:

Ритам – стварање двогласне ритмичке вежбе.

 

На страни бр. 47 написати ритмички двоглас од осам тактова по угледу на пример дат у књизи на истој страници.

 

Дате линије поделити на осам тактова и на свакој написати ритмичку вежбу у такту ¾. Обавезно користити триоле.

 

 

 

Датум:

 

УТОРАК

24.3.2020.

Одељењa: 7-1

7-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Планиране наставне јединице и активности за седми разред:

Инструменти са диркама.

 

 Прочитати у уџбенику стране бр. 96, 97,98, делове о клавиру и оргуљама.

 

На цд-у 2 слушати композиције 33 и 36, Чајковски „Концерт за клавир и оркестар“ и Бах „Токата и фуга“.

 

ДРАГИ СЕДМАЦИ, ПОЗДРАВ ЗА СВЕ И НАДАМ СЕ ДА СТЕ СВИ ДОБРОГ ЗДРАВЉА! ЗА САДА ЋЕМО СЕ ДРУЖИТИ НА ОВАЈ НАЧИН И СВЕ ШТО ТРЕБА ЗАПИШИТЕ У ВАШЕ НОТНЕ СВЕСКЕ. ЈОШ УВЕК НИЈЕ ПОТРЕБНО ДА МИ ШАЉЕТЕ ПОТВРДУ ДА СТЕ УРАДИЛИ ЗАДАТЕ ВЕЖБЕ А ЈА ЋУ ВАС БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕСТИТИ О НАЧИНУ СЛАЊА ПОВРАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА!  СВИРАЈТЕ, ПЕВАЈТЕ, СЛУШАЈТЕ МУЗИКУ И ОСТАНИТЕ ЗДРАВИ!

 

 

Датум:

 

УТОРАК

24.3.2020.

Одељењa: 5-1

5-2

5-3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Планиране наставне јединице и активности за пети разред:

Песма „Циц“, М. М. Протић.

 

Композицију „Циц“ упознаћемо слушањем дате композиције на

цд-у 1/35.

 

Покушај да одговориш на задата питања на страни бр. 71.

 

Подсети се ознака за темпо које смо учили, страна бр. 71.

 

ДРАГИ ПЕТАЦИ, ПОЗДРАВ ЗА СВЕ И НАДАМ СЕ ДА СТЕ СВИ ДОБРОГ ЗДРАВЉА! ЗА САДА ЋЕМО СЕ ДРУЖИТИ НА ОВАЈ НАЧИН И СВЕ ШТО ТРЕБА ЗАПИШИТЕ У ВАШЕ НОТНЕ СВЕСКЕ. ЈОШ УВЕК НИЈЕ ПОТРЕБНО ДА МИ ШАЉЕТЕ ПОТВРДУ ДА СТЕ УРАДИЛИ ЗАДАТЕ ВЕЖБЕ А ЈА ЋУ ВАС БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕСТИТИ О НАЧИНУ СЛАЊА ПОВРАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА!  СВИРАЈТЕ, ПЕВАЈТЕ, СЛУШАЈТЕ МУЗИКУ И ОСТАНИТЕ ЗДРАВИ!

 

 

Датум:

 

ПОНЕДЕЉАК

23.03.2020.

Одељењa: 5-1

5-2

5-3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Планиране наставне јединице и активности за пети разред:

„Банаћанско коло“, народна песма.

 

Прочитати текст народне песме „Банаћанско коло“ на страни бр. 69 и уз цд 1/34 певати песму по слуху.

 

Обратити пажњу на знаке за понављање и уочити снизилицу (музичка ознака за снижавање ноте).

 

Преписати у свеску Еф – дур лествицу, страна бр. 69, слика 2.

 

О снизилици и повисилици прочитати у речнику појмова на страни бр. 129 – предзнаци.

 

Обновити свирање обрађених песма на металофону и фрулици.

 

 

 

 

Датум:

 

Уторак

17.03.2020.

Одељењa: 5-1

5-2

5-3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за пети разред:

Музика антике – Месопотамија, Кина, Египат, Индија, Грчка и Рим.

 

Слушање и упознавање музике: Традиционална кинеска музика, Песма о лотосовом цвету, Сеикилосова напитница, Античка грчка музика 2. век.

 

Прочитати лекцију под називом Музика антике, страна у уџбенику бр. 98 – 103; Слушати примере на цд-у за пети разред бр. 2, примери 16 – 20.

 

Проверити своје знање помоћу питања на страни бр. 103.

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ И АКТИВНОСТИ ВАЖЕ ЗА ЦЕЛУ НЕДЕЉУ ЗАКЉУЧНО СА 21.3. !

 

 

 

Датум:

 

Четвртак

19.03.2020.

Одељењa: 6-1

6-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за шести разред:

Песма са триолама из нотног текста – Липа, Франц Шуберт.

 

Прочитати у уџбенику на страни 44 значење ритмичке фигуре под називом триола.

 

Задате бројалице под а) и б) изговарати уз прецизно тактирање на два.

 

 

У песми Липа на страни 45 пронаћи ритмичку фигуру триола и поновити значење појма узмах.

 

Прочитати текст песме Липа и на YouTube-у преслушати бар три пута

композицију Липа у извођењу по избору; Уочити извођачки састав.

 

 

 

 

Датум:

 

Уторак

17.03.2020.

Одељењa: 7-1

7-2

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за седми разред:

Музичко стилска раздобља – Ренесанса.

 

Песма Greensleeves – Енглеска.

 

Прочитати у уџбенику лекцију о ренесанси, страна 110 – 112.

 

Слушање музике цд  2/10; цд 3/11,12,13.

 

Певати песму Greensleeves, страна 44, уз цд 1/23.

 

 

 

 

 

Датум:

 

Четвртак

19.03.2020.

Одељењa: 8-1

8-2

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Планиране наставне јединице и активности за осми разред: Џез музика и етно-џез.

 

Прочитати у уџбенику  лекцију о џезу, стран 91-92.

 

Слушање музике цд 2/27,28; Врањанка и Џез свита.