Математика V и VII

objavljeno u: online ucenje | 0

Понедељак 30. март 2020.

5. разред

20200330_5.разред

Resenje domaceg zadatka od 26. marta

Петак 27. март 2020.

5. разред

20200327_5.razred

7. разред

20200327_7.razred

 

Четвртак 26. март 2020.

5. разред

Домаћи задатак, 5.разред

7. разред

Надам се да редовно пратите предавања на РТС-у.Ми смо прошли овај део у школи.Препоручујем за вежбу и задатке из ваше збирке(ако их већ нисте радили).

-основни ниво 753.754.и 756. задатак

-средњи ниво 751.757.758. 759. и 760. задатак

-напредни ниво 761. задатак.

Урадите у своју свеску бар три задатка по свом избору.

Пратимо и даље предавања на РТС-у.Најављени су и часови увежбавања ове теме који ће свакако многима помоћи да допуне пропуштено.

 

Уторак 24. март 2020.

5. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

7. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

 

Понедељак 23. март 2020.

5. разред

-Прочитати лекцију Једначине“ из уџбеника(страна131 и 132)

-Урадити у свеску задатке из уџбеника(страна 133):

-основни ниво 89. задатак

-средњи ниво,90. и 91.задатак

-напредни ниво,92. задатак.

-Ко је заинтересован (знам да вас има) може да погледа( и проради) и део ЗА РАДОЗНАЛЦЕ(уџбеник, страна 133).

7.разред

-Пратити упутства са РТС-а и завршити рад на теми Полиноми.

 

Петак 20. март 2020.

7. разред

Вежбати задатке из збирке:

-основни ниво:291.292.293.

-средњи ниво:296.297.306..

-напредни ниво:почев од 374. па закључно са 383.

-Напомињем да су посебан изазов 381.382. и 383. задатак.Препоручујем их свим ученицима који су ишли на такмичење али и свима који воле математику ирешавање тешких проблема.

 

 Четвртак  19. март  2020.

5. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

-Вежбање, основни ниво, збирка, 84. страна,756. и 757. задатак

средњи ниво, збирка,85.страна,766.задатак

напредни ниво, збирка, 83. страна, 747, 748. и 749 задатак.

-Урадити бар 2 задатка по избору.

7. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

-Радити раније препоручене задатке из теме Полиноми.

 

  Среда 18. март 2020.

5.разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

-Урадити пример 3 из уџбеника (страна 129).

-Урадити 82. и 83. задатак(страна 130).

 

   Уторак 17. март 2020.

5. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

-Прочитати из уџбеника лекцију Сабирање и одузимање децималних бројева (страна 128 и 129 до примера1 и пример 1),

-Урадити задатке 76, 77,78,79(лакши) и/или 84,85 и 86(тежи), страна130.

7. разред

-Пратити час на РТС-у у предвиђеном термину.

-Радити раније препоручене задатке из теме Полиноми.