Јавне набавке

 

03.12.2019

Јавна набавка мале вредности 04/19

организација и реализација екскурзија и настава у природи

Позив за подношење понуда 04/19 
Конкурсна документација 04/19

 

 


03.10.2019

Јавна набавка мале вредности 03/19

услуга организације и реализације екскурзије и наставе у природи

Позив за подношење понуда 03/19 
Конкурсна документација 03/19

Обавештење о обустави поступка партија 8
Обавештење о обустави поступка партија 9
Обавештење о обустави поступка партија 10
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 03-19


16.09.2019

Јавна набавка мале вредности 02/19

Услуга достављања припремљених оброка за ученике

Позив за подношење понуда 02/19 
Конкурсна документација 02/19 
Одлука о додели уговора 02/19

 

02.08.2019.

Јавна набавка мале вредности 01/19

Одлука о додели уговора 
Обавештење о закљученом уговору 
Одлука о измени уговора о јавној набавци

 

 

22.07.2019.
План јавних набавки за 2019. годину