Историја

objavljeno u: online ucenje | 0

                                   

Датум Понедељак  30.03.2020
Одељење

 

71 и 72

61 и 62, и 81 и 82

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

ИСТОРИЈА

 

седми  Доба револуција

прочитати лекцију о САД  и погледати ППТ през.

Одговорити на питања од 120-123 стр., и поновити претходне лекције

осми  Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943

Прочитати лекцију од од144до149

Наћи на јутјубу “Историја која се памти“7,8,9 део  и др. до 1943 ратне године.Одговорити на  питања наставника.

шести Свакодневни живот у средњем веку

Прочитати нову лекцију од135 до144  стр.,одговорити на питања у лекцији стр.135 и остала уписана под Размисли на свакој осталој страни.Провежбати питања на крају лекције.

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

Датум Петак

27.03.2020

Одељење

 

61 и 62

81 и 82

ИСТОРИЈА

 

 

Шести

 

Пад српских држава под Турке-утврђивање

Прочитати лекцију“ Промене на Балкану крајем средњег века“од 121 до 126стр.

Рад на задацима у уџбенику РАЗМИСЛИ НА СТРАНИ 122,124 и

ЗАДАТАК ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НА СТРАНИ 127,

Решавање задатака на страни 126

 

Осми

 

Југословенска краљевина-утврђивање

Прочитати лекцију од  126 до 128 ,

Анализа слике на страни 21 и 6 мини –атласа

Анализа одломака на страни 126 и у прилогу Видовдански устав.

Одговорити на дата питања у прилогу лекције

 

 

 

Датум Среда

25.03.2020

Одељење

 

51,52 и 53

71 и 72

ИСТОРИЈА

 

 

 

Пети

 

Култура и свакодневни живот-обрада као ППт

Самопроцена ученика приликом израде теста.

Припрема за задати пројектни задатак Грчка култура

Договор о обнови претходних лекција у делу наредног часа

Додат  прилог о  античкој Грчкој

Седми  

Грађанско револуционарна Европа-доба револуција-утврђивање

Читају и понављају  од  107до 109 стране.

одговарају на задата питања и део одговора шаљу на имејл наставника.

Обавештење о предаји пројектног задатка.

У прилогу и ППто наведеном периоду

 

 

 

       

Датум

 

понедељак

23.03.2020

Предмет историја

 ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

61 и 62 Пад српских држава под Турке-утврђивање

Прочитати лекцију“ Промене на Балкану крајем средњег века“од 121 до 126стр.

Рад на задацима у уџбенику РАЗМИСЛИ НА СТРАНИ 122,124 и

ЗАДАТАК ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НА СТРАНИ 127,

Решавање задатака на страни 126

 ИСТОРИЈА час на РТС3

81 и 82 Југословенска краљевина-утврђивање

Прочитати лекцију од  126 до 128 ,

Анализа слике на страни 21 и 6 мини –атласа

Анализа одломака на страни 126 и у прилогу Видовдански устав.

Одговорити на дата питања у прилогу лекције

ппт-презентација

ИСТОРИЈА час на РТС3

71 и 72 Источно питање и положај балканских народа у судару сила-утврђивање

 

Прочитати наставну јединицу“ Велике силе,Источно питање и балкански народи“од 115 до 119 стране.

Одговори на задата питања у прилогу на почетку лекције .

ИСТОРИЈА час на РТС3