Информатика и ТиТ

objavljeno u: online ucenje | 0

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

Датум

 

Понедељак

30.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

7/1

 

Исцртавање правоугаоника и круга

 

РТС 3 Увод у програмирање 2D графике – библиотека Pygame

 

Библиотека Пајгејм

уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртати елементе 2Д графике

На сајту Петља имате објашњен рад у Библиотека Пајгејм, а ово je линк којi треба да прекопирате у веб прегледач

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/crtanje-cas2

Погледајте видео лекцију, а имате и приручник

Час 2 – исцртавање правоугаоника и круга

 

 

6/1

 

 

Циклична програмска структура

РТС 3 Алгоритми и основни појмови програмирања

 

Циклична програмска структура наредбе понављања – петља for

стр. 120-122 уџбеник за 6. разред прочитати.

Преписати у свеску СП (на стр 120, 122 и 123)

 

6/2

Циклична програмска структура

РТС 3 Алгоритми и основни појмови програмирања

 

Циклична програмска структура наредбе понављања – петља for

стр. 120-122 уџбеник за 6. разред прочитати.

Преписати у свеску СП (на стр 120, 122 и 123)

 

8/1

 

Израда веб-презентације

Уз помоћ кодова које смо прешли на часовима урадите прву страну самосталне веб презентације и доставите ми кодове у Notepad или Notepad++ на е-маил до следећег понедељка

 

8/2

 

Израда веб-презентације

Уз помоћ кодова које смо прешли на часовима урадите прву страну самосталне веб презентације и доставите ми кодове у Notepad или Notepad++ на е-маил до следећег понедељка

 

Датум

 

Петак

27.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

7/1

7/2

 

Исцртавање дужи

Употреба петље и генератора насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика

Препишите у свеску и ко има исталиран Python нек покуша да уради задатак.

 

Датум

 

Петак

27.03.2020.

Предмет TiT
 
6/1 Самосталан рад на сопственом пројекту

 

Да нацртате у свесци први део Макете куће из Војводине из радне свеске из комплета.

 

Датум

 

Четвртак

26.03.2020.

Предмет TiT
 
 

 

5/1

 

 

Израда једноставног производа

 

Да нацрта у свесци Сталак за мобилне телефоне из радне свеске из комплета стр. 20 и направи макету.

 

 

 

7/1

7/2

Моделовање погонских машина и/или школског мини робота

Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање пројектног  задатка

 

Да нацрта у свесци Модел Пелтонове турбине из Упутства за израду вежби стр.12 (I део)

 

Датум

 

Четвртак

26.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

5/2

 

Линијска програмска структура

Преписати у свеску и научити.

Погледати редослед блок-наредби на стр.110 слика 4.36

 

Датум

 

Среда

25.03.2020.

Предмет TiT
 
 

5/2

5/3

Израда једноставног производа

Да нацрта у свесци модел авиона од картона

 

Датум

 

Среда

25.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

5/1

 

Линијска програмска структура

Преписати у свеску и научити.

Погледати редослед блок-наредби на стр.110 слика 4.36

 

 

Датум

 

Уторак

24.03.2020.

Предмет TiT
 
 

8/1

8/2

Моделовање електричних машина и уређаја

 

Да нацртате у свесци из Упутства за израду вежби (из комплета)

сл. 45. Електронска шема транзистора као прекидача стр. 25.

6/2 Самосталан рад на сопственом пројекту

 

Да нацртате у свесци први део Макете куће из Војводине из радне свеске из комплета.

 

Датум

 

Уторак

24.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

5/3

 

Линијска програмска структура

Преписати у свеску и научити.

Погледати редослед блок-наредби на стр.110 слика 4.36

 

Датум

 

Понедељак

23.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

7/1

 

Исцртавање дужи

Употреба петље и генератора насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика

Препишите у свеску и ко има исталиран Python нек покуша да уради задатак.

 

 

6/1

 

Циклична програмска структура –наредбе понављања

Преписати у свеску са стр 121. Петљу са тачно одређеним бројем понављања – петља for , затим уоквирено наранџастом бојом СП- синтакса петље, као и нацртати слику 4.17 на стр.121.

 

6/2

Циклична програмска структура –наредбе понављања

Преписати у свеску са стр 121. Петљу са тачно одређеним бројем понављања – петља for , затим уоквирено наранџастом бојом СП-синтакса петље, као и нацртати слику 4.17 на стр.121.

 

8/1

 

Израда веб-презентације

Tреба да препишете у свеску и прочитате.  стр. 132-134. (доставићу вам у PDF).

Доставите ми тему о којој ћете правити WEB prezentaciju на

е-маил

 

8/2

 

Израда веб-презентације

Tреба да препишете у свеску и прочитате.  стр. 132-134. (доставићу вам у PDF).

Доставите ми тему о којој ћете правити WEB prezentaciju на

е-маил

 

Датум

 

Субота

21.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

7/1

 

Библиотека Пајгејм

уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртати елементе 2Д графике

На сајту Петља имате објашњен рад у Библиотека Пајгејм, а ово су линкови које  треба да прекопирате у веб прегледач

https://petlja.org/skola/osnovna/sedmi

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/crtanje-cas1

Погледајте видео лекцију, а имате и приручник

Час 1 – координате, боје, дужи

 

 

6/1

 

 

Програмске структуре за контролу тока програма

– дефинисати линијску програмску структуру;

– креирати једноставан рачунарски програм линијске структуре у     окружењу програмског језика Python.

стр. 116-119 уџбеник за 6. разред прочитати и преписати у свеску наредбе табела 4.8 и 4.9

 

6/2

Програмске структуре за контролу тока програма

– дефинисати линијску програмску структуру;

– креирати једноставан рачунарски програм линијске структуре у     окружењу програмског језика Python.

стр. 116-119 уџбеник за 6. разред прочитати и преписати у свеску наредбе табела 4.8 и 4.9

 

8/1

 

Израда веб-презентације

Веб презентација стр. 132-134 уџбеник за 8. разред прочитати. Размислити о теми за самосталну веб презентацију и доставити ми назив на е-маил

 

8/2

 

Израда веб-презентације

Веб презентација стр. 132-134 уџбеник за 8. разред прочитати

Размислити о теми за самосталну веб презентацију и доставити ми назив на е-маил

 

Датум

 

Уторак

17.03.2020.

Предмет TiT
 
 

8/1

8/2

Моделовање електричних машина и уређаја

 

Да нацрта у свесци из Упутства за израду вежби (из комплета) сл. 42. Електронска шема индикатора позитивног напона батерије на стр. 23 и уради вежбу сл. 44. Електронска шема струјног кола детектора позитивног напона батерије реализована протоборду на 24 страни

6/2 Самосталан рад на сопственом пројекту

 

Да нацрта у свесци Макету летњиковца – павиљона из радне свеске из комплета и направите макету

 

Датум

 

Среда

18.03.2020.

Предмет TiT
 
 

5/2

5/3

Израда једноставног производа

 

Да нацрта у свесци Сталак за мобилне телефоне из радне свеске из комплета стр. 20 и направи макету.

 

Датум

 

Четвртак

19.03.2020.

Предмет TiT
 
 

 

5/1

 

 

Израда једноставног производа

 

Да нацрта у свесци Сталак за мобилне телефоне из радне свеске из комплета стр. 20 и направи макету.

7/1

7/2

Појам,врсте, намена и конструкција робота (механика, погон и управљање)

Моделовање погонских машина и/или школског мини робота

 

Да нацрта у свесци Модел птице клацкалице из Упутства за израду вежби стр.10 и уради макету Модела

 

Датум

 

Петак

20.03.2020.

Предмет TiT
 
 

6/1

6/2

Самосталан рад на сопственом пројекту

 

Да нацрта у свесци Макету летњиковца – павиљона из радне свеске из комплета и направите макету

 

 

Датум

 

Уторак

17.03.2020.

Предмет Информатикa и рачунарство
 
 

5/3

 

Блок наредбе

(Блокови, Блокови наредби, Блокови који повезују догађаје са извршавањем програма, Блокови који контролишу извршавање програма, Блокови који саопштавају неку вредност – функцијски блокови)

 

Датум

 

Среда

18.03.2020.

Предмет Информатика и рачунарство
 
 

5/1

 

Блок наредбе

(Блокови, Блокови наредби, Блокови који повезују догађаје са извршавањем програма, Блокови који контролишу извршавање програма, Блокови који саопштавају неку вредност – функцијски блокови)

 

Датум

 

Четвртак

19.03.2020.

Предмет Информатика и рачунарство
 
 

 

5/2

 

 

Блок наредбе

(Блокови, Блокови наредби, Блокови који повезују догађаје са извршавањем програма, Блокови који контролишу извршавање програма, Блокови који саопштавају неку вредност – функцијски блокови)

 

Датум

 

Петак

20.03.2020.

Предмет Информатика и рачунарство
 
 

7/1

Исцртавање дужи

употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика;

 

7/2

Исцртавање дужи

употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика;