Географија

objavljeno u: online ucenje | 0

 

 

 

Датум

 

Понедељак

30.03.2020.

Предмет

Географија

                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
5/1

 

                       Атмосфера, време и клима, климатски елементи

                                           утврђивање

                                          Уџбеник стр. 52-57

 

 

 

 

 

Датум

 

Петак

27.03.2020.

Предмет Географија
                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
6/1 Величина државе и функције државних граница

обрада

6/2 Величина државе и функције државних граница

обрада

8/2 Енергетски извори

обрада

8/1 Енергетски извори

обрада

 

 

Географија -6. разред

Величина државне границе и функције државних граница (обрада наставне јединице)

Ученици треба пажљиво да прочитају лекције на 119. страни уџбеника,посебну пажњу обратити на кључне појмове.Након прочитате лекције ученици треба  кључне појмове да препишу у свеску  и  одговоре на питања  која ће им наставник послати  путем мејла.

 

Географија -8. разред

Енергетски извори  (обрада наставне јединице)

Ученици треба пажљиво да прочитају лекције на 115. страни уџбеника,посебну пажњу обратити на кључне појмове.Након прочитате лекције ученици треба  кључне појмове да препишу у свеску. У нему карту уписати појмове са стране 116.(слика)- хидроцентрале и термоцентрале Србије, као и веће руднике и налазишта нафте.

 

Датум

 

Четвртак

26.03.2020.

Предмет Географија
                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
7/2 Северна Америка –природне одлике

утврђивање

7/1 Северна Америка –природне одлике

утврђивање

 

5/3

 

Време и клима, климатски елементи

Обрада

Уџбеник стр.54

 

Географија -7. разред

Природне одлике Северне Америке – рељеф, клима, воде и природне зоне (утврђивање наставне јединице)

Прочитати пажљиво лекцију  из уџбеника од  100-106. стране,посебну пажњу обратити на кључне појмове.

Након  тога у свеску преписати кључне појмове  и у нему карту Северне Америке  уписати географске појмове.

Географија -5. разред

Време и клима, климатски елементи појаве (обрада наставне јединице)

Прочитати пажљиво лекцију  из уџбеника од  54-57. стране,посебну пажњу обратити на кључне појмове.

Након  тога у свеску преписати кључне појмове и одговорити на питања  које ће Вам наставник послати мејлом

 

Датум

 

Среда

25.03.2020.

Предмет Географија
                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
6/1 Развијени региони у свету, појам државе и географски положај државе

Утврђивање

6/2 Развијени региони у свету, појам државе и географски положај државе

 утврђивање

8/2 Индустрија, појам и подела

утврђивање

8/1                                      Индустрија, појам и подела

утврђивање

5/1,2,3

 

Настава на даљину

РТС 2 каналВреме

обрада

 

6/1,2

 

 

Настава на даљину

РТС 2 канал-Привреда

утврђивање

 

7/1,2

 

 

Настава на даљину

РТС 2 канал

Азија и Африка

систематизација

 

8/1,2

 

 

Настава на даљину

РТС 2 канал- Пољопривреда

обрада

 

 

Географија -5. разред

Време и клима, климатски елементи појаве (обрада наставне јединице)

Прочитати пажљиво лекцију  из уџбеника од  54-57. стране,посебну пажњу обратити на кључне појмове.

Након  тога у свеску преписати кључне појмове и одговорити на питања  које ће Вам наставник послати мејлом

Географија – час на РТС2: 09.10-09.40 – наставна јединица Време

Географија -6. разред

Развијени и неразвијени региони и државе у свету

Појам  и географски положај државе ( утврђивање наставних јединица)

Ученици треба пажљиво да прочитају лекције на 108.  и 116. страни уџбеника,

посебну пажњу обратити на кључне појмове.Након прочитате лекције ученици треба да одгорове на питања на крају лекције (усмено).

Географија – час на РТС2: 10:55 –11:25 наставна јединица Привреда 

Географија -8. разред

Секундарни сектор – Индустрија ( утврђивање наставне јединице)

Прочитати пажљиво о индустрији  на 112. страни уџбеника,

посебну пажњу обратити на кључне појмове.Након прочитате лекције ученици треба да  одговоре на питања на крају лекције (усмено ).

Географија – час на РТС2: 13:50 –14:20 наставна јединица Пољопривреда

Датум

 

Уторак

24.03.2020.

Предмет Географија
                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
 

5/2

Време и клима, климатски елементи

Обрада

Уџбеник стр.54

7/1  Северна Америка –природне одлике

утврђивање

7/2 Северна Америка –природне одлике

утврђивање

 

 

Датум

 

Понедељак

23.03.2020.

Предмет Географија
                                                    ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА
 

5/1

Време и клима, климатски елементи

Обрада

Уџбеник стр.54

 

Датум

 

Субота (распоред од понедељка)

21.03.2020.

Предмет Географија

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

5/1

Атмосфера

Обрада

Уџбеник стр.52

 

Датум Петак      20.03.2020.
Предмет Географија

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

8/2 Енергетски извори

Обрада

Уџбеник стр.115

6/1 Појам и географски положај државе

Обрада

Уџбеник стр.116

8/1 Енергетски извори

Обрада

Уџбеник стр.115

6/2 Појам и географски положај државе

Обрада Уџбеник стр.116

8/1,2 Настава на даљину- РТС 3,

 

Датум

 

Четвртак

19.03.2020.

Предмет Географија

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

7/1

 

Природно географске карактеристике- воде и природне зоне

Обрада

Уџбеник стр. 104

7/2 Природно географске карактеристике- воде и природне зоне

Обрада

Уџбеник стр 104

 

5/3

Атмосфера

Обрада

Уџбеник стр.52

5/1,2,3

 

Настава на даљину- РТС 3,

Унутрашње и спољашње силе које обликују рељеф

 

Датум

 

Среда

18.03.2020.

Предмет Географија

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

6/1

Развијени и неразвијени региони и државе у свету

Обрада

Уџбеник стр 108

6/2 Развијени и неразвијени региони и државе у свету

Обрада

Уџбеник стр 108

 

8/2

Индустрија

Обрада

Уџбеник стр.112

8/1 Индустрија

Обрада

Уџбеник стр.112