Енглески језик

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Петак

03.04.2020.

Предмет Енглески језик

 

 

 

8/2

Обрада и разумевање текста: Енглески језик –обрада

Час РТС3

Уџбеник стр. 64, вежбања 1,2,3а

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Четвртак

02.04.2020.

Предмет Енглески језик

 

 

 

 

8/1

 

 

 

Обрада и разумевање текста: Енглески језик –обрада

( надокнада)

Час РТС3

Уџбеник стр. 64, вежбања 1,2,3а

 

 

6/2

Писање састава: Блог-утврђивање

Час на РТС3

Уџбеник стр.65,вежбања 1,2,3,4

Радна свеска стр.53, вежбања  1,2,3

 

 

 

6/1

 

 

Писање састава: Блог-утврђивање

Час на РТС3

Уџбеник стр.65,вежбања 1,2,3,4

Радна свеска стр.53, вежбања  1,2,3

 

 

8/1

 

Енглески језик – утврђивање

Час РТС3

Радна свеска стр.50, вежбања 1,2,4,5; стр. 51, вежбање 6

 

 

 

8/2

 

Продаја века-утврђивање

Час РТС3

Радна свеска стр. 47,вежбања 6,7; стр. 48, вежбања 1,2,3; стр. 49,вежбање 4

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 . Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Среда

01.04.2020.

Предмет Енглески језик

 

 

 

 

5/2

 

 

 

 

Вокабулар и слушање: Х игре- правилни и неправилни глаголи-утврђивање

( надокнада )

уџбеник, стр. 66, вежбања 1,4

радна свеска стр. 54, вежбања 1,2,3

 

 

5/3

 

 

 

Спорт –систематизација

Час на РТС 3

Уџбеник стр.70, сва вежбања сем вежбања 7

Радна свеска стр.95, сва вежбања ( ученици треба да врате урађен овај домаћи до одређеног датума предметном наставнику)

 

 

7/1

 

Говорна вежба: Тара је забринута-утврђивање

 Час на  РТС3

 Уџбеник стр.62,вежбања 1,2; стр.63,вежбање 3ц,4а,5,7а

Радна свеска стр.48,вежбања 1,2; стр.49,вежбање 3,4

 

 

 

5/1

 

Спорт –систематизација

Час на РТС 3

Уџбеник стр.70, сва вежбања сем вежбања 7

Радна свеска стр.95, сва вежбања ( ученици треба да врате урађен овај домаћи до одређеног датума предметном наставнику)

 

 

7/2

 

Обрада и разумевање текста: Аустралија-обрада

Час РТС3

Уџбеник,стр. 64,вежбање 2,3а;

 Радна свеска стр.50, вежбања 1,2,3;стр.51 вежбања 4,5

 

 

 

5/2

 

 

 

 

 

Спорт –систематизација

Час на РТС 3

Уџбеник стр.70, сва вежбања сем вежбања 7

Радна свеска стр.95, сва вежбања ( ученици треба да врате урађен овај домаћи до одређеног датума предметном наставнику)

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 . Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Уторак

31.03.2020.

Предмет Енглески језик

 

 

 

 

6/2

 

 

 

Говорна  вежба: давање упустава -утврђивање

Час на РТС 3

Уџбеник стр.64,вежбања 1,2,4;

Радна свеска,стр.50,вежбања 1,2,5; стр. 52, вежбања 1,2,3,4,5

 

6/1

Говорна  вежба: давање упустава -утврђивање

Час на РТС 3

Уџбеник стр.64,вежбања 1,2,4;

Радна свеска,стр.50,вежбања 1,2,5; стр. 52, вежбања 1,2,3,4,5

 

 

8/1

 

Продаја века-утврђивање

Час РТС3

Радна свеска стр. 47,вежбања 6,7; стр. 48, вежбања 1,2,3; стр. 49,вежбање 4

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 . Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Понедељак

30.03.2020.

Предмет Енглески језик

 

 

 

5/3

 

Вокабулар и слушање: Х игре- правилни и неправилни глаголи-утврђивање

Час на РТС 3

уџбеник, стр. 66, вежбања 1,4

радна свеска стр. 54, вежбања 1,2,3

 

 

5/1

 

 

 

Вокабулар и слушање: Х игре- правилни и неправилни глаголи-утврђивање

Час на РТС 3

уџбеник, стр. 66, вежбања 1,4

радна свеска стр. 54, вежбања 1,2,3

 

7/2

 

 Говорна вежба: Тара је забринута-утврђивање

 Час РТС3

 Уџбеник стр.62,вежбања 1,2; стр.63,вежбање 3ц,4а,5,7а

Радна свеска стр.48,вежбања 1,2; стр.49,вежбање 3,4

 

 

 

7/1

Обрада и разумевање текста: Спасимо напуштене медведе-обрада

Час РТС3

Уџбеник стр.60, вежбања 1б, 1ц, 2, стр. 61, вежбање 3

 

 

 

5/2

 

 

 

 

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи-утврђивање

Уџбеник стр.65, вежбања 3,8

Радна свеска стр.53,вежбања 1,2,3

Радна свеска стр.55,вежбања 1,2,3

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .

Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Петак

27.03.2020.

Предмет Енглески језик
 

8/2

 

Пасив – учење на даљину-провера

Ученици добијају додатни материјал за проверу знања електронском поштом и враћају наставнику према договору до одређеног термина

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .

Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Четвртак

26.03.2020.

Предмет Енглески језик
 

 

6/2

 

Први тип кондиционалних реченица

Модални глаголи  must & should-утврђивање

Радна свеска стр.49, вежбања  1,2,3,4; стр.51, вежбања 1,2,3

 

 

 

6/1

 

 

 

Први тип кондиционалних реченица

Модални глаголи  must & should-утврђивање

Радна свеска стр.49, вежбања  1,2,3,4; стр.51, вежбања 1,2,3

 

8/1

Пасив – учење на даљину-провера

Ученици добијају додатни материјал за проверу знања електронском поштом и враћају наставнику према договору до одређеног термина

 

 

8/2

 

Обрада и разумевање текста:Продаја века-обрада

Уџбеник стр 62, вежбања 1,2,3, стр.62

Радна свеска стр. 46,вежбања 1,3,5

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .

Датум

 

Среда

25.03.2020.

Предмет Енглески језик
 

 

5/3

 

 

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи-обрада

Уџбеник стр.65, вежбања 3,8

Радна свеска стр.53,вежбања 1,2,3

Радна свеска стр.55,вежбања 1,2,3

 

 

7/1

 

Пасив кроз различите глаголске облике-утврђивање

Радна свеска стр.44,вежбање 3; стр.45 вежбања 5,6;

стр.46 вежбање 3, стр. 47 вежбање 5

 

 

 

5/1

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи-обрада

Уџбеник стр.65, вежбања 3,8

Радна свеска стр.53,вежбања 1,2,3

Радна свеска стр.55,вежбања 1,2,3

 

 

7/2

 Пасив кроз различите глаголске облике (надокнада)-утврђивање

Радна свеска стр.44,вежбање 3; стр.45 вежбања 5,6;

стр.46 вежбање 3, стр. 47 вежбање 5

 

7/2  

Обрада и разумевање текста: Спасимо напуштене медведе-обрада

Уџбеник стр.60, вежбања 1б, 1ц, 2, стр. 61, вежбање 61

 

 

 

5/2

 

 

 

 

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи

Глагол бити у простом прошлом времену-обрада

Уџбеник стр 65, вежбања 1,2; уџбеник стр.67, вежбања 1,2,5

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .

Ученици осмог разреда ће имати два часа енглеског језика на РТС3. Један у уторак, један у четвртак.

Датум

 

Уторак

24.03.2020.

Предмет Енглески језик
 

 

6/2

 

 

 

Вокабулар и слушање: Опрема за преживљавање

Модални глаголи  must & should-обрада

Уџбеник стр.62,вежбања 1,2,4; стр. 63, вежбања 1,2,3,4,5

 

6/1

 

Вокабулар и слушање: Опрема за преживљавање

Модални глаголи  must & should-обрада

Уџбеник стр.62,вежбања 1,2,4; стр. 63, вежбања 1,2,3,4,5

 

 

 

8/1

 

Обрада и разумевање текста:Продаја века-обрада

Уџбеник стр 62, вежбања 1,2,3, стр.62

Радна свеска стр. 46,вежбања 1,3,5

 

 

Сви ученици, без обзира на одељење и разред ће ове седмице имати час енглеског језика у четвртак по програмској схеми РТС-а 3 .

Датум

 

Понедељак

23.03.2020.

Предмет Енглески језик
 

 

5/3

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи

Глагол бити у простом прошлом времену-обрада

Уџбеник стр 65, вежбања 1,2,6,7; уџбеник стр.67, вежбања 1,2,5

 

 

 

5/1

 

 

 

Просто прошло време: Правилни и неправилни глаголи

Глагол бити у простом прошлом времену-обрада

Уџбеник стр 65, вежбања 1,2; уџбеник стр.67, вежбања 1,2,5

 

7/2

 

Пасив кроз различите глаголске облике- обрада

Уџбеник стр.57,вежбања 4,5; уџбеник стр.59,вежбање 3,4

 

 

 

7/1

 

Пасив кроз различите глаголске облике-обрада

Уџбеник стр.57,вежбања 4,5; уџбеник стр.59,вежбање 3,4

 

 

 

5/2

 

 

Обрада и разумевање текста:

Олимпијске игре некада и сад -обрада

Уџбеник стр.64,вежбања 1,2,3,4

 

 

 

Датум

 

Субота, надокнада 16.03.2020.

21.03.2020.

Предмет Енглески језик
 
 

 

5/3

 

Обрада и разумевање текста:

Олимпијске игре некада и сад –обрада

Уџбеник стр.64,вежбања 1,2

 

 

5/1

 

 

 

Пројектни задатак-презентација радова

Ученици шаљу електронском поштом своје радове према договору са наставником

 

7/2

 

Контролна вежба-провера на даљину

Ученици добијају материјал у форми теста  који до одређеног датума треба да врате урађен у договору са наставником

 

 

7/1

 

Контролна вежба-провера на даљину

Ученици добијају материјал у форми теста  који до одређеног датума треба да врате урађен у договору са наставником

 

 

5/2

 

 

 

 

Пројектни задатак-презентација радова

Ученици шаљу електронском поштом своје радове према договору са наставником

 

 

Датум

 

Уторак

17.03.2020.

Предмет Енглески језик
 
 

 

8/1

Куповина и продаја

Обрада и разумевање текста:

Необичноместо за боравак

Модални глаголи у пасиву -обрада

Уџбеник стр.58,59 вежбања 1,2,3,4

(надокнада)

 

 

6/2

 

 

Опстанак

Квиз: Игра преживљавања–обрада

Уџбеник стр.58 и 59,вежбања 1,2

Радна свеска  стр.48

 

 

6/1

Опстанак

Квиз: Игра преживљавања–обрада

Уџбеник стр.58 и 59,вежбања 1,2

Радна свеска  стр.48

 

 

 

8/1

Пасив кроз различите глаголске облике

Модални глаголи у пасиву-утврђивање

Радна свеска стр.44, 45, вежбања 1,2,4

 

 

Датум

 

Среда

18.03.2020.

Предмет Енглески језик
 
 

 

5/1

Спорт

Вокабулар: Спортови –обрада

Уџбеник стр.62 и 63,вежбања 1,3

Радна свеска  стр.52

 (надокнада)

 

 

5/3

 

 

Спорт

Вокабулар: Спортови –обрада

Уџбеник стр.62 и 63,вежбања 1,3

Радна свеска  стр.52

 

 

7/1

Наше окружење

Обрада и разумевање текста: Климатске промене -обрада

Уџбеник стр. 56 и 57, вежбања 1,2,3

Радна свеска стр.44

 

 

 

5/1

 

Обрада и разумевање текста:

Олимпијске игре некада и сад -обрада

Уџбеник стр.64,вежбања 1,2,3,4

 

 

7/2

Наше окружење

Обрада и разумевање текста: Климатске промене -обрада

Уџбеник стр.56 и 57, вежбања 1,2,3

Радна свеска стр.44

 

 

5/2

 

 

 

 

Спорт

Вокабулар: Спортови –обрада

Уџбеник стр.62 и 63,вежбања 1,3

Радна свеска  стр.52

 

Датум

 

Четвртак

19.03.2020.

Предмет Енглески језик
 
 

 

6/2

Обрад а и разумевање текста:

Изазов у џунгли

Први тип кондиционалних реченица-обрада

Уџбеник стр. 60 вежбања 1,2; стр 61 вежбања 1,2,3,4

 

 

 

6/1

 

 

Обрад а и разумевање текста:

Изазов у џунгли

Први тип кондиционалних реченица-обрада

Уџбеник стр. 60 вежбања 1,2; стр 61 вежбања 1,2,3,4

 

8/1

Пасив кроз различите глаголске облике-утврђивање

Додатни материјал

 

 

 

8/2

Пасив кроз различите глаголске облике

Модални глаголи у пасиву-утврђивање

Радна свеска стр.44, 45, вежбања 1,2,4

 

 

Датум

 

Петак

20.03.2020.

Предмет Енглески језик
 
 

8/2

Пасив кроз различите глаголске облике-утврђивање

Додатни материјал