Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2019/2020. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину (допуна календара)

Опис активности дан датум и време
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита за ученике који нису имали могућност жалбе (електронска пријава  на мејл – drugostepenakomisija@prigovor.mpn.gov.rs субота 27.06. 09.00-12.00
Објављивање званичних резултата завршног  испита понедељак 29.06. до 20.00
Упис у музичке и балетске школе понедељак 29.06. до 16.00
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података среда-четвртак 01.07. и 02.07. 08.00-15.00
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама недеља 05.07. од 08.00
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки недеља 05.07. од 08.00-15.00
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту понедељак 06.07. до 12.00
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама среда 08.07. до 24.00
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу четвртак 09.07. до 08.00
Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак-петак 09. и 10.07. 08.00-15.00
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг четвртак 09.07. 08.00-15.00
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга субота 11.07. до 24.00
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу субота 11.07. до 24.00
Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак 13.07. 08.00-15.00