Четврто три

 

 

Knjiga Hajdi - Velika knjiga priča | Knjizara Sigma | Prodaja ...

Датум:

 

Понедељак, 30.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2 –ПРИДЕВИ (ОПИСНИ, ПРИСВОЈНИ, ГРАДИВНИ)

 

,,Хајди“(одломак), Јохана Шпири обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Читанка, стр.185-187.

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2– ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ВИШЕЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

 

Зависност птоизвода од промене чинилаца– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

Радна свеска, стр.176-177.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Материјали који проводе електричну струју– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 3)

Уџбеник, стр. 81-82.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ / ВЕРСКА НАСТАВА Да се чује и мој глас 2 – радионица

Час игре и разоноде

 

 

1.час – српски језик

Прилог 1

 

,,Хајди“(одломак), Јохана Шпири

 

*Пажљиво прочитати текст из Читанке, стр.185-187.

*Запис у свеске

О писцу:

Јохана Шпири рођена је као Јохана Луиз Хајзер (1827-1901.)

Како је живела сама након смрти мужа и сина, посветила се писању у добротворне сврхе и написала више од педесет прича.

Роман ,,Хајди“, у коме описује девојчицу Хајди, која живи са дедом у швајцарским Алпима, написала је за само четири недеље.

Тема одломка: Хајдина брига за баком и деком и њена жудња за домом.

Време: вече

Место: швајцарски Алпи

Ликови: Хајди, бака и дека

Особине ликова:

*Хајди: брижна, пажљива, нежна, забринута, побожна, одана, велики љубитељ природе

*бака и дека: осећајни, привржени и пуни љубави према Хајди, усамљени

План препричавања:

1.Хајди се вратила код баке и деке

2.Сусрет Хајди и баке

3.Декине сузе радоснице

 

*За домаћи: Препричати одломак

(Драга децо, пошаљите ми домаћи написан пенкалом путем маила вечерас до 21 час.)

 

 

2.час – математика

Прилог 2

 

Зависност производа од промене чинилаца

 

 • 3∙80=240

3∙(80∙2)=3∙160=480    производ се повећао 2 пута

(3:3)∙80=1∙80=80       производ се умањио 3 пута

 

 • Ако се један од чинилаца увећа неколико пута и производ ће се увећати исто толико пута.
 • Ако се један од чинилаца умањи неколико пута и производ ће се умањити исто толико пута.

Примери:

 • а∙b=1200      Израчунај колико је а∙(b∙20)?

Примећујемо да се други чинилац увећао 20 пута, што значи да ће се и производ увећати 20 пута.

а∙(b∙20)=1200∙20=24000

 • а∙b=30000     Израчунај колико је (а:100)∙b?

Примећујемо да се први чинилац умањио 100 пута, што значи да ће се и производ умањити 100 пута.

(а:100)∙b=30000:100=300

_______________________________________________

 1. Израчунај производ бројева 2350 и 3, а затим први чинилац увећај 10 пута и израчунај нови производ.
 2. Израчунај производ бројева 8100 и 900, а затим други чинилац умањи 90 пута и израчунај нови производ.
 3. Дат је производ бројева а∙b=932000. Израчунај:

а)       а∙(b∙10)

б)      (а:1000)∙b

 

*За домаћи: Радна свеска, стр.176-177.

(Драга децо, пошаљите ми само ова три задатка путем маила вечерас до 21 час, а задатке из Радне свеске ми не шаљите.)

 

 

3.час – природа и друштво

Прилог 3

 

Материјали који проводе електричну струју

 

 • Наелектрисање које мирује на телу називамо статички електрицитет, а усмерено кретање наелектрисања је електрична струја.
 • Електрична струја пролази само кроз неке материјале. Материјали који проводе струју су проводници (метали), а материјали који не проводе струју су изолатори (гума, пластика, дрво, стакло…).
 • Никола Тесла је био један од најпознатијих српских и светских проналазача и научника. Заслужан је за ефикасан пренос електричне енергије на даљину.

*За домаћи: прочитати, научити лекцију и одговорити на питања из Уџбеника, стр.81-82. Уколико сте у могућности направите сртујно коло, уз присуство старијег укућанина.

(Драга децо, пошаљите ми одговоре на питања написане пенкалом путем маила до четвртка, 2.4.2020.до 21 час)

 

3.час – грађанско васпитање

Час предвиђен за игру и разоноду!

Đaci prvaci SREĆNO !!! » OPŠTINA LEBANE

Датум:

 

Петак, 27.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2-,,ТРЕШЊА У ЦВЕТУ“, МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ

 

,,Стари Вујадин“, народна епска песма- обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Читанка, стр.167-169.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Веселе столице

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI   (линк)

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2- МНОЖЕЊЕ

 

Трећи писани задатак- провера знања

 

Припремљен наставни листић (прилог 2)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2- LUNCH TIME (емисија је емитована 26.3.)

 

1. Present simple: WH-questions

2. Израда домаћег задатка, стр. 38, 39 радна свеска

 

ЧОС

 

 

 

Моја осећања

 

Разговарати са окућанима о томе како се осећате. Све што осећате, испричајте им.

 

 

 1.час – српски језик

Прилог 1

,,Стари Вујадин“, народна епска песма

*Пажљиво прочитати песму из Читанке, стр. 167-169.

Непознате речи:

клети – желети да се неком нешто ружно деси

чарне – црне

хајдук – јунак који се супростављао Турцим

бињиш – широки огртач од скупоцене црвене тканине

паша – титула високих војних службеника у турском царству

диван – скупштина, веће, разговор

чекрли челенка – перјаница од перја, сребра или злата која се добијала за неко урађено јуначко дело, а носила се на свечаној капи

јатаци – људи који су помагали хајдуцима, штитили их и сакривали

срца удовичка – срца плачљивог

рујно – црвено

вијећ вијећати – расправљати о нечему, у скупу

у потаји – у тајности

Лијевно – Ливно, град у југозападном делу Босне и Херцеговине

 

Тема: Храброст Старог Вујадина

Особине Старог Вујадина: храбар, племенит, одважан, поверљив, одан…

Порука: На муци се познају јунаци.

 • Епске народне песме су опевале значајне догађаје и најчешће славиле подвиге јунака који су се песмом чували од заборава. Јунак епске песме назива се епски јунак. Ове песме су се певале уз гусле и преносиле усмено. Вук С. Караџић их је називао и ,,мушким, јуначким песмама“
 • Десетерац је стих који се састоји од десет слогова , у њему је испевана већина наших народних песама.

Ђе-во-јка   је   сво-је   о-чи   кле-ла.

 1.    3.    4.    5.   6.   7. 8.    9.    10.

 

*За домаћи: Одговори на питања из Читанке, стр. 169.

(Драга, децо, домаћи из српског језика пошаљите ми путем маила до 29.3.2020. до 21 час.)

 

3.час – математика

Прилог 2

* Пишите писани задатак у свеске из математике пенкалом или оловком ,,пиши-бриши“. Будите пажљиви, сконцентрисани, као и уредни. Сваки задатак пишите испод речи ,,рад“. Приликом множења и дељења у 1. и 2. задатку хоћу да видим поступак решавања задатака.

Желим вам успех у раду!

 

 

27.3.2020.               Трећи писани задатак

 

 

 1. Израчунај: 3 702∙56=               236 528:8=

 

47 060:65=             2 758∙476=

 1. Одреди вредност израза:

5 265-765:45=

574+216∙38=

 1. За 26 радних дана фабрика је произвела 7 384 одела. Колико ће произвести за 75 дана, ако сваког дана производи једнак број одела?
 2. Збир свих ивица коцке је 432cm. Колика је њена површина?
 3. Колика је површина квадра чија је дужина 12cm, ширина за 6cm већа од дужине, а висина 2 пута мања од ширине?

 

Рад:

 

 

(Драга, децо задатке из писаног задатка ми пошаљите путем маила вечерас до 21 час.)

4.час – енглески језик

Прилог 3

 

 1. Reading (Mickey,Millie and Mut), стр.46 уџбеник

 

 1. Grammar (questions in the present simple tense)

 

 1. Израда домаћег задатка (3а,3б стр.47 у уџбенику)

 

 

 1. У првом задатку је потребно да ученици прочитају текст на стр. 46 у уџбенику, а потом да одговоре на питања у другом задатку на стр. 47. (Ове примере није потребно да проследите. )

 

 1. У другом задатку радимо упитни облик у оквиру Present simple tense и подсећамо се реченица: I play tennis at the weekend.                 He goes to school by bus.

I don’t play tennis at the weekend.        He doesn’t go to school by bus.

Do you play tennis at the weekend?      Does he go to school by bus?

 

Примећујемо да нам је за формирање упитног облика потребан помоћни глагол to dо који у овом случају гласи- do I ,do you, do we, do they ,док у трећем лицу имамо облик does he, does she, does it?

Примери питања и кратких одговора:

 

1.Do you collect badges? Yes, I do.( if you do that)

                                         No, I don’t. (if you don’t do that)

2.Do your friends play computer games every day? Yes, they do. ( if they do that)

                                                                                   No, they don’t. ( if they don’t do that)

 

3.Does your father watch TV in the evening?   Yes, he does. / No, he doesn’t.

5.час –  чос

Моја осећања – разговарати са окућанима о томе како се осећате. Све што осећате, испричајте им.

 

Резултат слика за škola

Датум:

 

Четвртак, 26.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2- МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ВИШЕЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

 

Припрема за трћи писани задатак-утврђивање

 

Припремљен материјал (прилог 1)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2- БОГАЋЕЊЕ РЕЧНИКА

 

,,Јеленче», народна песма- обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

Читанка, стр. 184.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Настава на даљину – РТС3 МОЈА ДОМОВИНА ДЕО СВЕТА (емитована емисија 24.3.)

 

Материјали. Материјали који се могу наелектрисати– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 3)

Уџбеник, стр. 78-80.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

Стаклена башта– обрада

 

Погледати филм

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

 

 

 

Игре са децом кроз спорт- обрада

 

линк

https://www.youtube.com/watch?v=hzXGzqg58ko

 

 

 

 

 

1.час – математика

Прилог 1

 

Наставни лист  (припрема за писани задатак)

 1. Израчунај:

24 612 : 4 = ________                5550 : 30 = ________

7564 : 432 = _________              8779 : 7 = _________

6123 ∙ 4 = _________                  1779 ∙ 701= ________

6 864 ∙ 63 = _________               823 ∙ 500 = _________

 1. Производу бројева 972 и 45 додај количник бројева 155 978 и 167.
 2. На 42 хектара пожњевено је 193 620 kg пшенице. Колико је килограма пшенице добијено пo  једном хектару ?
 3. Дељеник је збир бројева 10 024 и 11 526, а делилац је број 5. Израчунај количник.
 4. Израчунај површину квадра чије су ивице а= 6cm, b=8cm, c=12cm.
 5. Површина коцке је 294cm2 . Израчунај њену ивицу.
 6. Обим свих ивица квадра је 80 Висина је 3cm, a ширина 2 пута дужа од висине. Израчунај површину тог квадра.

(Драга, децо, пошаљите  ми задатке до 21 час)

 

 

2.час – српски језик

Прилог 2

,,Јеленче“, народна лирска песма

 

*Пажљиво прочитати песму стр.184. у Читанци, а потом записати у свеске:

Композиција песме:

 • Јеленче расте у гори.
 • Мајка кошута брине о њему.
 • Јеленче угледа извор и одваја се од мајке.
 • Кошута лелече гором слутећи пропаст јеленчета.
 • Јеленче се не обазире на мајчинска упозорења и наставља да лута по пољу.
 • Млади ловац угледа јеленче и устрели га.
 • Смрт јеленчета и туга кошуте.

 

 

3.час – природа и друштво

Прилог 3

Материјали

 • Предмети који нас окружују направљени су од различитих материјала. Материјали могу бити:
 • природни (дрво, камен, метал, нафта, угаљ…)
 • вештачки (папир, текстил, стакло, пластика, керамика…)

Материјали који се могу наелектрисати

Од врсте материјала зависи да ли се они могу наелектрисати. Материјали као што су пластика, стакло, ћилибар веома лако се наелектришу када се протрљају вуненом тканином.( Ћилибар је фосилна смола, која се најчешће употребљава за израду накита. Бебе често носе ћилибарске огрлице јер се сматра да ублажавају болове и непријатности при ницању зуба.– ове две реченице написане у загради не треба преписати у свеске)Предмети од дрвета или гуме не могу се наелектрисати.

Електроскоп је уређај који мери колико је неко тело наелектрисано.

Електрицитет настаје када се предмет наелектрише.

 

*Уџбеник, стр. 78-80. Прочитати, научити лекцију и уколико сте у могићности извести неки од огледа из књиге.

 

4.час – чувари природе

Прилог 4

Стаклена башта- ученици могу да погледају пробране инсерте из анимираног филма Карлоса Салдане „Ледено доба“ чија је тематика опстанак и борба живог света у доба климатских промена.

 

Резултат слика за srpski jezik

Датум:

 

Среда, 25.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3- ИМЕНИЦЕ (ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ)

 

Реченице према облику и значењу, реченични чланови– провера знања

 

Припремљен материјал (прилог 1)

 

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3-  МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ

 

Нула и један код множења и дељења– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 174-175.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3- WELCOME TO OUR SCHOOL (емисија је емитована 23.3.2020.)

 

1.      Reading (Mickey,Millie and Mut), стр.46 уџбеник

 

2.      Grammar (questions in the present simple tense)

 

3.      Израда домаћег задатка (3а,3б стр.47 у уџбенику)

ЛИКОВНА КУЛТУРА Настава на даљину – РТС3-  СИМБОЛИ НАШЕ ДОМОВИНЕ

 

Асамблаж –обрада

Објашњење ове сликарске технике ( прилог 4)

 

Направити птицу

 

1.час- српски језик 

Прилог 1

ПРОВЕРА ЗНАЊА

(Реченице према значењу и облику, реченични чланови)  

 1. Одреди реченице по облику и значењу:

 

РЕЧЕНИЦА ПО ОБЛИКУ ПО ЗНАЧЕЊУ
Милош данас стиже код баке.
Ко неће успети да заврши рад?
Не вози брзо испред школе!
Радујем се распусту!

 

 1. Подвуци субјекте у датим реченицама.

 

Димитрије, Божидар, Огњен и Алекса су одлични кошаркаши.

Јуче је поред кућице процветао цвет.

 

 1. Заокружи предикате и одреди њихову врсту у реченицама.

 

Славуј запева.   _______________________

Славуј је птица.  _______________________

 

 1. Заокружи објекте у следећим реченицама.

 

Поштар је донео писмо.

Град обасјава јутарње сунце.

Мед праве пчеле.

Ми смо видели њу.

 

 1. Прецртај атрибуте у реченици:

 

Твој најбољи пријатељ је паметни пас који живи у прелепој кућици.

 

 1. Које речи ( заокружи их ) у датим реченицама чине:

 

 1. субјекатски скуп речи:

Четири девојчице сутра ће брзо решавати задатке.

 

б)  предикатски скуп речи:

Мај брат вечерас на стадиону игра занимљиву утакмицу.

 

 

 1. Црвеном бојицом подвуци реченице са именским предикатом  а плавом реченице са глаголским предикатом.

 

Ливаде миришу.

Петар је фудбалер.

Радови су почели.

Програм је занимљив.

 

 1. Подвуци атрибуте у реченицама.

У мом дворишту расту две високе брезе. Ките се зеленим лишћем у рано пролеће.       Шуморе лаганим крошњама и радо дочекују многобројне птице. Када задувају хладни јесењи ветрови, увели листићи лагано опадају.

 1. Одреди врсту речи и њихову службу у реченици.
РЕЧЕНИЦА ВРСТА РЕЧИ СЛУЖБА У РЕЧЕНИЦИ
Данас
два
дечака
пажљиво
слушају
музику
у соби.

 

 1. Подвучена реч у реченици има службу ( заокружи тачан одговор ):

 

Вешто дете вешто решава задатак.       атрибут    ПОН       објекат

Деца су брзо ухватила брзо маче.          атрибут    ПОН      објекат

 

 1. У датим реченицама подвуци прилoшке одредбе и именуј их ( запиши у табелу ).

 

Сутра ће Марко успешно решити задатке у свесци.

 

Иван је пре три дана зачуђено гледао веверицу у парку.

 

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА МЕСТО ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА НАЧИН

 

(Драга, децо, задатке из контролне вежбе, из српског језика, пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час. ПИШИТЕ ЧИТКО И УРЕДНО КАКО БИХ МОГЛА ДА ПРОЧИТАМ.)

 

2.час- математика

Прилог 2

Нула и један код множења и дељења

 

10∙1=10          1∙10=10

120∙1=120      1∙120=120

 • а∙1=1∙а=а

Производ било ког природног броја и броја 1 једнак је том броју.

 

100:1=100

317:1=317

 •    а:1=а

Ако је делилац 1, онда је количник једнак дељенику.

 

32∙0=0          0∙32=0

250∙0=0        0∙250=0

 • а∙0=0∙а=0

Ако је један од чинилаца 0, онда је и производ 0.

 

0:5=0

0:135=0

 •  0:а=0

Ако је дељеник 0, онда је и количник 0.

 • а:0

Нула не може бити делилац!

 

(Драга децо,данашње задатке из математике  не морате слати путем маил )

За домаћи: Радна свеска, стр. 174-175.

 

3.час- енглески језик

Прилог 3

 1. У првом задатку је потребно да ученици прочитају текст на стр. 46 у уџбенику, а потом да одговоре на питања у другом задатку на стр. 47. (Ове примере није потребно да проследите. )

 

 1. У другом задатку радимо упитни облик у оквиру Present simple tense и подсећамо се реченица: I play tennis at the weekend.                 He goes to school by bus.

I don’t play tennis at the weekend.        He doesn’t go to school by bus.

Do you play tennis at the weekend?      Does he go to school by bus?

 

Примећујемо да нам је за формирање упитног облика потребан помоћни глагол to dо који у овом случају гласи- do I ,do you, do we, do they ,док у трећем лицу имамо облик does he, does she, does it?

Примери питања и кратких одговора:

 

1.Do you collect badges? Yes, I do.( if you do that)

                                         No, I don’t. (if you don’t do that)

2.Do your friends play computer games every day? Yes, they do. ( if they do that)

                                                                                   No, they don’t. ( if they don’t do that)

 

3.Does your father watch TV in the evening?   Yes, he does. / No, he doesn’t.

 

 

4.и 5.час- ликовна култура

Прилог 4

Асамблаж је вајарска техника која подразумева колажирање различитих предмета и стварање тродимензионалне композиције од тих предмета. Колаж је везан за вертикалну површину , док асамблаж заузима место у простору.

Тема: направити птицу

 

 

 

 

Резултат слика за учитељ

Датум:

 

Уторак, 24.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС2 – МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

 

Замена места и здруживање чинилаца – обрада

Припремљен материјал (прилог 1)

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 172-173.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС2  – ИМЕНИЦЕ (РОД И БРОЈ)

 

Реченице – утврђивање

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 172-173.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Настава на даљину – РТС2 -ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (емисија ће бити емитована у петак, 27.3.)

Интервали – обрада

Уџбеник, стр. 52.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Игре по избору ученика-увежбавање

 

 

 математика  

Прилог 1

Замена места и здруживање чинилаца

 

 • Подсети се: 17∙2=2∙17=34 (замена места чинилаца)

4∙100∙2= (4∙2)∙100=8∙100=800 (здруживање чинилаца)

 • 45∙18=18∙45

Производ се не мења ако чиниоци замене места. За било која два природна броја важи:   a∙b=b∙a

 

 • 8∙100∙6= (8∙100)∙6=800∙6=4 800

8∙100∙6= (8∙6)∙100=48∙100=4 800

8∙100∙6= 8∙ (100∙6)=8∙600=4 800

Производ се не мења ако на различите начине здружујеш чиниоце. За било која три природна броја важи:    a∙b∙c=(a∙b)∙c=(a∙c)∙b=a∙(b∙c)

______________________________________________

 1. Замени места чиниоцима и израчуна:

3∙925=

4 726∙43=

171∙264=

 1. Израчунај на три начина здруживањем чинилаца.

4∙300∙23=

80∙6∙125=

 • за домаћи: Радна свеска, стр. 172-173.

(Драга, децо, данашњи домаћи из математике ми не морате слати на маил адресу, довољно је да га самостално урадите, јер ово је познато градиво, ништа ново. У петак ће бити Трeћи школски писани задатак тако да вас молим да вежбате множење и дељење, као и израчунавање површине квадра и коцке.)

 

српски језик

Прилог 2

Припрема за контролну вежбу

 

Урадити задатке из Радне свеске, стр. 109-111.

(Драга, децо,ни ове задатке ми не морате слати путем маил адресе, уколико нешто не буде јасно решења задатака имате на164. стр. и сутра радимо контролни задатак сличан овом из Радне свеске.)

 

музичка култура

Интервали

Уџбеник, стр. 52. Преписати у свеске са ове стране само задатке на којима су нацртане пчелице и звезда.

 

физичко васпитање

Драга, децо, веома лепо су осмишљене вежбе на РТС 2 које држе наставници физичког васпитања. Било би пожељно, ради здравља, да свако јутро одрадите те вежбице десетак минута.

 

Резултат слика за đaci

 

Датум:

 

Понедељак, 23.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 –ИМЕНИЦЕ (ПОЈАМ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ)

 

Служба и врста речи у реченици- утврђивање

 

Припремљен материјал (прилог 1)

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3- МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА И ВИШЕСТРУКИМ ДЕКАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА

 

Изводљивост множења, односно дељења у скупу N– обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

Радна свеска, стр.170-171.

ПРИРОДА И ДРУШТВО Звук – обрада

Припремљен материјал (прилог 3)

Уџбеник, стр. 76-77.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ / ВЕРСКА НАСТАВА Да се чује и мој глас 1 – радионица

Разговор са родитељима

 

Усавршавању нема краја

Припремљен материјал – текст

 

српски језик

Прилог1

Врста и служба речи у реченици – вежбање

Врсте речи: именице, глаголи, придеви, заменице и бројеви

Служба речи: субјекат, предикат, прилошке одредбе за место, време и начин, објекат и атрибут

 1. Попуни табелу.
РЕЧЕНИЦА САСТАВ ОБЛИК ЗНАЧЕЊЕ
Зашто немаш домаћи задатак?
Оља бере цвеће и прави венчић.
Зора пише писмо.

 

Пожури!

 

 

2. Разврстај именице из текста.

У шуми има много поломљеног грања. Шумски путеви су посути лишћем. Влади и Игору то не смета. Обули су удобне патике од коже и гуме.

властите: _______________________________________

заједничке: _____________________________________

збирне: ________________________________________

градивне: ______________________________________

 

3. Разврстај придеве из текста.

Милетов пас воли укусне коске. Још када их залије млечним напитком, то је неописиво уживање. Тада у дрвеној кући опружи дугачко тело, а сви сеоски пси му завиде.

описни: _______________________________________

присвојни: _____________________________________

градивни: ______________________________________

 

4. Одреди службу речи у следећим реченицама.

-Мој брат иде у средњу школу.

мој -_________________________________________________

брат -________________________________________________

иде -_________________________________________________

у школу -_____________________________________________

средњу -______________________________________________

-Пилот је вешто узлетео са писте.

пилот -_______________________________________________

је узлетео -____________________________________________

вешто -_______________________________________________

са писте -______________________________________________

-Три шарене бубамаре слећу на мој длан.

три -_________________________________________________

шарене -______________________________________________

бубамаре -____________________________________________

слећу -________________________________________________

на длан -______________________________________________

мој – _________________________________________________

 

математика 

Прилог 2

Изводљивост множења, односно дељења у скупу N

Скуп N је скуп свих природних бројева.

 • 30∙100=3000 30€N           100€N        3000€N

23∙7=161                23€N            7€N           161€N

Производ било која два природна броја припада скупу природних бројева.

a, b € N  →  a ∙ b € N

Операција множења је изводљива у скупу N.

 

 • 40:5=8 40€N            5€N        8€N

33:2=16(1)           33€N            2€N        16(1)не припадаN

5:47= x                 5 €N             47€N         x  не припада N

Постоје природни бројеви чији количници не припадају скупу  N.

Операција дељења није изводљива у скупу N.

________________________________________________

 1. Без израчунавања заокружи количнике који су природни бројеви.

61:90              100:101            636:1000             459:462

328:2               450:2               631:2                    735:2

635:5               322:5               740:2                    367:5

1000:10           825:10              980:10                 304:10

 1. Напиши број 600 на 10 начина као производ два природна броја.

__________    __________     __________     _________

__________    __________     __________     _________

__________    __________

 1. Провери да ли су написани количници природни бројеви.

а) 358:4          б) 587:5         в) 236:6        г) 939:3

 

За домаћи: Радна свеска, стр. 170-171.

(Драга, децо, пошаљите ми ваше радове из српског језика и математике до 21 час, молим вас не шаљите ми задатке из Радне свеске, њих ће вам прегледати ваши родитељи, моји сарадници.)

природа и друштво

Прилог 3

ЗВУК

 • Звук настаје када неки предмет трепери. Такво кретање назива се вибрирање или осциловање. Када нешто вибрира, изазива и вибрирање ваздуха. На тај начин се звук преноси кроз ваздух и ми га чујемо. Звук се преноси и кроз воду и чврста тела.

Занимљивости

 • Индијанци су прислањали уво на земљу како би чули шта се дешава у околини.
 • Китови могу један другог да чују и на удаљености већој од 100 километара.
 • Према степену загађености животне средине бука заузима треће место.                                                       Уџбеник, стр. 76-77. – прочитати и научити лекцију, а за домаћи: Питања и одговори на стр.77.

4.час – грађанско васпитање

Да се чује наш глас – разговарајте са укућанима на који начин и како да уважавају твоје мишљење и твој став.

 

верска настава

Прилог 4

 

 

Резултат слика за matematika

Датум:

 

Субота, 21.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 -УПРАВНИ ГОВОР

 

,,Својеглава књига (избор), Александар Чотрић- обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Читанк, стр. 179.

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3- САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

 

Израчунавање површине квадра и коцке –контролна вежба

 

Рад на наставном листићу (прилог 2)

ПРИРОДА И ДРУШТВО Сенка – обрада

Уџбеник, стр. 74-75.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Тимски рад 2 – радионица

 

 

 

 

 Прилог 1

,,Својеглава књига“ (избор), Александар Чотрић

 

Читанка, стр. 179. (пажљиво прочитати шале)

 

Запис у свескама:

Шале:

-Брат и ја растемо у висину.

-Тата и мама у ширину.

-Ако моје родитеље толико занима како је у школи, нека иду у школу уместо мене!

-Мама за спремање ручка користи све кућне уређаје, а тата само телефон. Он наручи јело из ресторана.

-Маму уопште не занима моје школовање. Отишла је н посао, а није ми написала домаћи задатак из математике, нити је прочитала лектиру.

-Кад браћа поделе слаткише братски, сестри не остаје ништа.

-Учитељица: ,,Никола, наведи ми три примера деловања силе теже“?

Никола: ,,Сунце привлачи Земљу, Земља привлачи Месец“…

Учитељица: ,,И још један“.

Никола: ,,Мене привлачи Милица“

 

 

 

 

Прилог 2

Израчунавање површине квадра и коцке-

контролна вежба

 

 1. Дужина ивице коцке је 6 cm. Колика је површина те коцке?
 2. Површина једне стране коцке је 25 cm2. Колика је површина те коцке?
 3. Збир свих ивица коцке је 48 cm. Колика је површина те коцке?
 4. Израчунај површину коцке ако је обим једне њене стране 24 cm.
 5. Димензије квадра су 12 cm, 7 cm и 4 cm. Колика је површина тог квадра?
 6. Дужина квадра је 15 cm, а ширина 12 cm, висина је два пута мања од ширине. Колика је површина тог квадра?
 7. Две коцке ивице 8 cm стављене су једна на другу и тако је направљен квадар. Колика је површина тог квадра?
 8. Колико картона је потребно за кутију без поклопца димензије 8 cm, 7 cm и 6 cm?
 9. Коцка ивице 9 cm пресечена је на три једнака квадра. Израчунај површину једног од њих.

 

 • Молим родитеље да буду моји сарадници и да не помажу деци у изради задатака из ове контролне вежбе. Оцена је у овим тешким временима најмање важна, важно је да деца разумеју и савладају површину квадра и коцке (страна, ивица, теме, обрасци за површину и обим). Пошаљите ми њихове задатке до 21 час.

Поздрав и хвала на сарадњи!

 

3.час – природа и друштво

Уџбеник, стр. 74-75. Одговори на питања

 

3.час – грађанско васпитање

Тимски рад 2 – активности по избору

 

Резултат слика за đaci

 

Датум:

 

Петак, 20.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 ПИШЕМО ПРАВИЛНО                         Скупови речи у реченици- обрада

 

Припремљен материјал (прилог 1)

Рад на задацима из Радне свеска, стр. 106-108.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Вежбе обликовања и игре по избору
МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

 

Израчунавање површине квадра и коцке –утврђивање

 

Рад на задацима из ,,Огледалца знања“, стр. 49. (првих пет задатака) и стр.50. (прва три задатка)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Граматика (Present simple endings)

 

Израда задатака 4, 5а и 5б на страни 45 у уџбенику

ЧОС

 

 

 

Пушење или здравље

 

Разговор са укућанима на ову важну тему и покушај да се пушачи освесте колико им дуван штети здрављу.

 

 

 

 Прилог1

1.час – српски језик

 

СКУПОВИ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

 

Лакомислени дечак викао је из свег гласа.

(субјекатски скуп речи)        (предикатски скуп речи)

 

Речи се у проширеним реченицама групишу око субјекта и предиката. Тако постају субјекатски и предикатски скупова речи.

 • Субјекат и речи које га ближе одређују чине субјекатски скуп речи.
 • Предикат и речи које га ближе одређују чине предикатски скуп речи.
 1. У следећим реченицама подвуци субјекатски скуп речи љубичастом бојицом, а предикатски скуп речи зеленом бојицом:

Лагано кроз шуму долази велики сиви вук.

Изненађени сељаци одмах дотрчаше из околних њива.

На језера два из бајке личе очи моје мајке.

Моје бојице крију у себи читав свет.

Јуче нам је стари поштар донео писмо и разгледницу.

 

(Драга децо, ових пет примера урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час, а домаћи који урадите пошаљите ми сутра до 12 часова.)

За домаћи: Радна свеска, стр. 106-108.   (овај домаћи ми не шаљите, а уколико приметите неку грешку у раду детета имате решења на 164. стр.)

 

2.час – физичко васпитање

Вежбе обликовања и игре по избору

3.час – математика

,,Огледалце знања“, стр.49.( првих пет задатака) и стр.50.(прва три задатка)

4.час – енглески језик

Подсећамо се правила које се односи на глагол у трећем лицу једнине,а које гласи да се у трећем лицу једнине глаголу додаје наставак -s или –es. Примери за то су следећи:

1.I learn                           1. We learn

2.You learn                      2.You learn

3.He/She/It learnS         3.They learn

Ако се глагол завршава на -s, -ss, -sh,  -ch, -z, -x, онда се додаје наставак -es који се изговара као -iz Примери за то су следећи:

I guess-he guesses             You  catch-he catches

We brush-she brushes      They mix-he mixes

 1. Ваш задатак је да напишете следеће глаголе у трећем лицу као у примеру који следи. Глаголи су: like, watch, go, have, do, brush, make, wash, drink, eat, speak, swim, tell, read, write, sit, catch,come, buzz.

I play-he/she/it plays

 

Резултат слика за slika đaka

Датум:

 

Четвртак, 19.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

 

Израчунавање површине квадра и коцке –утврђивање

Припремљен материјал (прилог 1)

 

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 167-169.

СРПСКИ ЈЕЗИК Редослед реченичних чланова у реченици – обрада

 

Припремљен материјал (прилог 2)

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО Настава на даљину – РТС3 ЖИВИМО ЗДРАВО

 

Кретање – обрада

 

Припремљен материјал (прилог 3)

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

Промена климе – обрада

Читати из енциклопедија текстове на ову тему

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

 

 

Вежбе обликовања и игре по избору

 

 

 Прилог 1

Израчунавање површине коцке и квадра – вежбање

 

 

 1. Површина коцке је 54cm2. Колика је површина једне њене стране? Колика је ивица коцке?
 2. Површина квадра је 18cm2. Колика је површина страна са заједничким теменом?
 3. Површина квадра износи 160cm2. Површина једне стране је 8 пута мања од његове целе површине. Колико износи површина остале две стране?
 4. а) Колико износи збир дужина ивица квадра а=5cm, b=3cm, c=7cm?

б) Израчунај површину коцке, ако је збир њених ивица 96dm?

 

 • за домаћи: Радна свеска, стр. 167,168. и 169.

 

 

(Драга децо, ова четири задатка урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час, а домаћи који урадите пошаљите ми сутра до 12 часова.)

Прилог 2

Ред речи у реченици

 

 • Мама чека баку.

мама – субјекат

чека – предикат

баку – објекат

Ово је уобичајен ред речи у простој реченици.

 

 • Моја мама вечерас на аеродрому чека моју баку.

моја– атрибут

мама – субјекат

вечерас – прилошка одредба за време

на аеродрому – прилошка одредба за место

чека – предикат

моју – атрибут

баку – објекат

У проширеним реченицама, када се субјекат и предикат јављају са својим додацима, уобичајено је да:

 • субјекат стоји испред предиката;
 • предикат испред објекта;
 • атрибут уз именицу;
 • прилошке одредбе уз глагол

 

 

 1. Распореди речи на уобичајен начин:

Дива човек је превазишао умом својим.

_______________________________________________ .

Лагано жуте дуње на танкој гранчици се љуљушкају.

_______________________________________________ .

Цвеће заливала је у башти девојчица.

_______________________________________________ .

Да кљуцају мрвице хлеба врапци почеше.

_______________________________________________ .

 

(Драга, децо, ова два задатка урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час)

 

Прилог 3

КРЕТАЊЕ

Кретање је промена положаја једног тела у односу на друго тело које мирује.

Сва кретања почињу покретом, а прекидају се заустављањем. Да би се неко тело покренуло потребна је сила – енергија.

* Брзина тела је пређени пут у одређеној јединици мере      (s – пређени пут ,  t – време).

Брзина тела зависи од:

 • -подлоге
 • -величине тела
 • -снаге која га покреће

(Драга децо, за домаћи имате да прочитате лекцију на стр. 73,и одговорите на питања из уџбеника и пошаљите ми на маил адресу, 22.3. 2020. до 21 час)

 

4.час – чувари природе

Промена климе – читати текстове из енциклопедија

5.час – физичко васпитање

Вежбе обликовања и игре по избору.

Резултат слика за đak

Датум:

 

Среда, 18.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 ВЕЛИКО СЛОВО

 

Прилошке одредбе за место, време и начин– утврђивање

Припремљен материјал (прилог 1)

 

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Израчунавање површине коцке– утврђивање

Припремљен материјал (прилог 1)

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 165-166.

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Вокабулар из лекције Free time, стр. 44

(проверити значење нових речи и фраза, задатак бр. 1)

 

Читање и разумевање текста,задатак бр. 2

(подвући све глаголе у текстовима,а потом попунити граматичку табелу у задатку 3а, стр. 45

 

Урадити стр. 35 и 36  из радне свеске за домаћи задатак и послати на проверу

ЛИКОВНА КУЛТУРА Деколаж –обрада

Објашњење ове сликарске технике ( прилог 3)

Направити цвет за драгу особу

 

Прилог 1

Прилошке одредбе за место, време и начин

Реченични чланови који означавају место, време и начин вршења радње називају се прилошке одредбе.

Прилошке одредбе:

-за место                  -за време                 -за начин

ГДЕ?                        КАДА?                    КАКО?

Оставили смо торбе унутра.                          Позваћу те касније.                       Јана је лепо написала

задатак.

Сачекај ме испред школе.                              Стижемо у мају.                             Урадила је то без питања.

 1. Шта означавају обележене речи у реченици?

Соња је вредно тренирала.   ______________________

Летос је Аца научио да плива. ____________________

Поштар ставља писмо у сандуче.  _________________

 1. У табелу упиши глаголе и њихове одговарајуће додатке.

Киша је у зору снажно ударала по крововима. После кише су птице лагано слетале на влажне гране.

глагол место време начин
 1. Допуни реченице:

Објекат је ______________ додатак.

Атрибут је ______________ додатак.

(Драга, децо, ова три задатка из српског језика урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час)

 

Прилог 2

Површина коцке – вежбање

 

 1. Израчунај површину коцке ако је дужина њене ивице 2dm 3cm.
 2. Збир дужина свих ивица коцке је 84mm. Израчунај површину те коцке.
 3. Површина коцке је 486 cm2. Одреди њену ивицу.
 4. Површина коцке је 384dm2. Израчунај обим једне стране коцке.

(Драга децо, ова четири задатка из математике урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час)

 

За домаћи: Радна свеска, стр. 165-166.

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Прилог 1.

Подсећамо се урађених примера у вези са временом Present Simple Tense

 1. I read We read
 2. You read You read
 3. He/She/It readS They read

 

 1. I get up at seven o’clock./ I don’t get up at seven o’clock./ Do you get up at seven o’clock?
 2. They watch tv every day./ They don’t watch tv every day./ Do they watch tv every day?

Примећујемо да нам је за формирање одричног и упитног облика потребан помоћни глагол to do-I don’t like… Do you like…?

У оквиру ове лекције наш задатак је да уочимо промену која се дешава са трећим лицем једнине:

He plays tennis every day.

She goes to dance school.

Треће лице једнине се твори додавањем наставка -с на инфинитивну основу.

(I like-he/she /it likes, I drink-he/she/it drinks, I speak-he/she/it speaks,I want-he/she/it wants)

Глаголи go и do имају облике goes и does у трећем лицу. ( I go-he/she/it goes, I do-he/she/it does)

 1. He plays football.
 2. He doesn’t play football.
 3. Does he play football?

Примећујемо да нам је за формирање одричног и упитног облика потребан такође помоћни глагол to do који у трећем лицу гласи does za upitan oblik i does not(doesn’t) за одричан облик.Напомињем да глагол губи наставак -s/ -es у упитном и одричном облику што се може видети у примерима који следе:

 1. He learns French at school./ He doesn’t learn French at school./ Does he learn French at school?

 

 1. За домаћи задатак урадити стране 35 и 36 из радне свеске и послати на проверу.

 

Прилог 3

Деколаж –је обрнути поступак од колажа. Прво се налепи више слојева папира на подлогу, а након тога се цепањем папира долази до ликовног решења.

Направите леп пролећни цвет и поклоните га драгој особи.

 

 

Резултат слика за knjige

Датум:

 

Уторак, 17.3.2020.
Одељење: 4/3

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ТОКУ ДАНА

 

МАТЕМАТИКА Настава на даљину – РТС3 СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

 

Израчунавање површине коцке– обрада

Припремљен материјал (прилог 1)

Рад на задацима из Радне свеске, стр. 163-164.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК Настава на даљину – РТС3 ДНЕВНИК ЧИТАЊА

 

Реченице по саставу –обрада

Припремљен материјал (прилог 2)

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Свирање на металофону обрађених песама- утврђивање
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Игре по избору ученика-увежбавање

 

 

 

Прилог 1

Израчунавање површине коцке

 

 • Површина квадрата P= a ∙ a = a2

 

a2
a2 a2 a2 a2
a2
 • Површина целе коцке једнака је површини 6 квадрата.

P = 6 ∙ ( a ∙ a)  или  P = 6 ∙ a2

 

______________________________________________

 1. Израчунај површину коцке чија је ивица 8cm.
 2. Збир дужина свих ивица коцке износи 72cm. Израчунај површину коцке.
 3. Ако је површина коцке 384 cm2 , колика је дужина ивице те коцке?

 

 • за домаћи: Радна свеска, стр. 163-164.

 

 

(Драга, децо, ова три задатка урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час, а домаћи који урадите пошаљите ми сутра до 12 часова.)

 

 

Прилог 2

Реченице по саставу

 

 

 • Реченице по саставу могу бити: просте и сложене.

 

 • Сељаци дотрчаше.

Дечак је викао.

Реченице које имају само субјекат и предикат јесу просте непроширене реченице.

 

 • Сељаци су се тако добро уверили у његову лаж.

Лакомислени дечак викао је из свег гласа.

Реченице које поред субјекта и предиката имају и друге реченичне делове јесу просте проширене реченице.

 

 • Вук нађе стадо незаштићено и лако га уништи.

(проста реченица)       +        (проста реченица)   = сложена реченица

Реченице које су састављене од две или више простих реченица и које имају два или више предиката јесу сложене реченице.

 

 1. Плавом оловком подвуци просте непроширене реченице, а црвеном оловком просте проширене.

Рајко оре  њиву.

Теодора чита.

Цвет је процветао.

Деца данас имају приредбу.

 

 1. Напиши једну сложену реченицу.

 

(Драга, децо, ова два задатка урадите и пошаљите ми на маил адресу вечерас до 21 час)