Школски одбор – мандат од 2018. године

Представници локалне самоуправе

  1. Виолета Реметић, заменик председника школског одбора
  2. Бранислава Бабић
  3. Надица Томић

Представници родитеља

  1. Младен Вратоњић, председник школског одбора
  2. Ана Томовић
  3. Јелена Марков

Представници школе

  1. Миле Стојичић
  2. Љиљана Петров
  3. Слађана Кувељић