Школски одбор – мандат од 2014. године

Представници локалне самоуправе

  1. Владимир Драгојловић
  2. Зоран Сретеновић
  3. Алекса Вучићевић

Представници родитеља

  1. Младен Вратоњић
  2. Милојко Срећковић
  3. Владимир Обрић

Представници школе

  1. Миле Стојичић
  2. Љиљана Петров
  3. Слађана Кувељић