Савет родитеља 

Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину

 

р/о Име и презиме
1/1  Станислава Тошић
1/2  Јелена Марков
2/1  Ана Томовић
2/2  Биљана Јовановић
2/3  Маријана Радаковић-Ћирић
3/1  „Биљана Дубаић
3/2  Саша Марковић
3/3  Јасна Дидић
4/1  Наташа Стевановић
4/2  Александра Војновић
5/1  Данијела Ђорђевић
5/2  Александар Ђурђевић
6/1  Драган Момић
6/2  Младен Вратоњић
7/1  Владимир Обрић
7/2  Оливера Котуровић
7/3  Ђурђица Игњатовић
8/1  Нина Станковић
8/2  Велимир Мандић
8/3  Миладин Тодоровић

 

Представници школе: Гордана Радојевић, директор; Слађана Драшковић, педагог; Љиљана Петров, професор; Јасминка Будишин, професор’)