Савет родитеља 

Чланови Савета родитеља за школску 2019/2020. годину

 

 

р/о Име и презиме
1/1  Дејан Секулић
1/2  Саша Добричић
2/1  Марија Станојевић
2/2  Ђорђе Секулић
2/3  Бојана Јовићевић
3/1  Виктор Радуловић
3/2  Јелена Марков
4/1  Ана Томовић
4/2  Ивана Тодоровић
4/3  Марија Радаковић Ћирић
5/1  Јадранка Чарапић
5/2  Саша Марковић
5/3  Јасна Дидић
6/1  Наташа Стевановић
6/2  Александра Војновић
7/1  Данијела Ђорђевић
7/2  Александар Ђурђевић
8/1  Драган Момић
8/2  Младен Вратоњић

 

Представници школе: Гордана Радојевић, директор; Слађана Драшковић, педагог; Нада Гајић, наставник – записничар; Илонка Маљковић, наставник.