Савет родитеља 

Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину

 

р/о Име и презиме
 1/1  Станислава Тошић
 1/2  Јелена Марков
 2/1  Ана Томовић
 2/2  Биљана Јовановић
 2/3  Маријана Радаковић-Ћирић
 3/1  „Биљана Дубаић
 3/2  Саша Марковић
 3/3  Јасна Дидић
 4/1  Наташа Стевановић
 4/2  Александра Војновић
 5/1  Данијела Ђорђевић
 5/2  Александар Ђурђевић
6/1 Драган Момић
 6/2  Младен Вратоњић
 7/1  Владимир Обрић
 7/2  Оливера Котуровић
 7/3  Ђурђица Игњатовић
 8/1  Нина Станковић
 8/2  Велимир Мандић
 8/3  Миладин Тодоровић

 

Представници школе: Владимир Вучковић, директор; Слађана Драшковић, педагог; Љиљана Петров, професор; Јасминка Будишин, професор’)