m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Врх
Image Alt

ОШ "Марко Орешковић"

Отворени дан школе је дан када родитељи имају могућност да присуствују образовно-васпином  процесу. Родитељи треба да се најаве предметном наставнику на мејл адресу која се налази у едневнику и да у договору са предметним наставником присуствују часу. Једном часу може да присуствује највише пет родитеља истовремено и родитељ током часа нема право да омета образовно-васпитни процес. Уколико наставник процени да родитељ омета рад, наставник има право да замоли родитеља да напусти час.

У току школске 2023/2024. године термини када родитељи у договору са наставницима могу да присуствују настави су:

Понедељак, 16. 10. 2023.  – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                             – боравак од 14.00 до 17.00

                                             – предметна настава од 8.00 до 13.10

Уторак, 14. 11. 2023.          – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                             – боравак од 14.00 до 17.00

                                             – предметна настава од 8.00 до 13.10

Среда, 13. 12. 2023.            – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                             – боравак од 14.00 до 17.00

                                            – предметна настава од 8.00 до 13.10

Четвртак, 8. 2. 2024.         – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                           – боравак од 14.00 до 17.00

                                           – предметна настава од 8.00 до 13.10

Петак, 8. 3. 2024.             – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                          – боравак од 14.00 до 17.00

                                          – предметна настава од 8.00 до 13.10

Понедељак, 6. 5. 2024.    – разредна настава од 9.55 до 10.40

                                          – боравак од 14.00 до 17.00

                                          – предметна настава од 8.00 до 13.10