m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Врх
Image Alt

ОШ "Марко Орешковић"

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе за школску 2024/2025. годину обављати електронским путем. На порталу е-управа биће доступне информације о поступку уписа деце у први разред, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени путем школског сајта.

          Родитељи ученика који имају пребивалиште ван територије општине Нови Београд могу предати молбу за упис ученика у први разред до 1. фебруара 2024. годинеу складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању. Молба  треба да садржи: име и презиме детета, датум рођења, адресу пребивалишта, име и презиме родитеља, телефон и мејл адресу родитеља, као и разлог уписа детета у нашу школу. Mолбу треба слати на мејл адресу школе – sekretar@markooreskovic.edu.rs или донети лично у просторије секретаријата школе (сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова). Школа ће благовремено дати родитељима повратну информацију о могућностима уписа, а најксније до 30. априла текуће године, у складу са чланом 55. став 20. Закона о основном образовању и васпитањa.

У први разред основне школе за школску 2024/25. годину уписују се: деца рођена од 01. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године (редован упис); деца рођена од 01. марта 2018. године до 31. aвгуста 2018. године (превремени упис). Изузетно, детету се може одложити упис у први разред за годину дана, у складу са Законом.

За сва додатна објашњења можете се обратити секретару школе, психологу и педагогу школе на broj 011/319 20 32 (сваког радног дана у периоду од  (08 до 14 часова).

 

У Београду,                                                                           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ, Гордана Радојевић

15.01.2024.године