Ваннаставно особље

 

 Име и презиме  Звање  Радно место
 Гордана Радојевић  Наставник разредне наставе  Директор
 Тијана Аксентијевић  Правник  Секретар
 Слађана Драшковић  Педагог  Педагог
 Љиљана Петров  Наставник руског језика  Библиотекар
 Елена Кнежевић  Дипломирани економиста  Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствено пословање
 Марија Анев  Струковни економиста  Референт за финансијско рачуноводствене послове

 

Наставници

 Име и презиме  Радно место
 Радмила Пиповић Наставник српског језика
 Нада Гајић Наставник српског језика
 Јадранка Гермонд замена Зорица Радека Наставник немачког језика
 Нада Дамљановић Шуњеварић Наставник руског језика и ГВ
 Маша Смиљанић Наставник енглеског језика
 Мирјана Догањић Ђурасовић Наставник енглеског језика
 Рената Бујић Наставник ликовне културе
 Љиљана Дражић Наставник музичке културе
 Никола Витић Наставник историје
 Нада Ранковић Наставник географије
 Игор Димитријевић Наставник физике
 Биљана Микић Наставник математике
 Сања Крџић Наставник математике
 Гордана Стевовић Наставник информатике
 Мирјана Покрајац – Жутић Наставник биологије
 Мира Богојевић Наставник хемије
 Мирјана Петровић, замена Драган Марковић Наставник физичког васпитања
 Никола Љубичић Наставник физичког васпитања
 Миле Стојичић Наставник техничког образовања
 Небојша Граховац Наставник техничког образовања
 Ђурђа Стокић Наставник веронауке

 

Учитељи

 Име и презиме  Радно место
 Слађана Лилић  Наставник разредне наставе
 Драгана Голубовић  Наставник разредне наставе
 Илонка Маљковић  Наставник разредне наставе
 Тања Гаровић -Драгин  Наставник разредне наставе
 Слађана Ћосић  Наставник разредне наставе
 Јасминка Будишин  Наставник разредне наставе
 Јанока Ранковић- Ћирић  Наставник разредне наставе
 Слађана Кувељић  Наставник разредне наставе
 Марина Цакић  Наставник разредне наставе
 Вукица Ђурашковић  Наставник разредне наставе
 Катарина Дејановић  Наставник разредне наставе
 Гордана Зазић  Наставник разредне наставе
 Сандра Рајковић  Наставник разредне наставе
 Ранђија Вујовић  Наставник разредне наставе
 Жељка Милидраговић  Наставник разредне наставе у боравку 3.  разреда
 Стефан Пантелић  Наставник разредне наставе у боравку 4.  разреда

 

Помоћни радници

 Име и презиме  Радно место
Зора Живковић  чистачица
Драгана Јевтић  чистачица
 Марина Бијелић  чистачица
Биљана Веселиновић  чистачица
Селвија Бегановић  чистачица
Гордана Вукојевић  чистачица
Маја Михаиловић  чистачица
Мирослава Миловановић  чистачица
 Драгана Богосављевић  сервирка
 Денис Драча  домар

 

In memoriam